הטיות פועל הֻתַּךְ

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּתָּךְ/מֻתָּךְ
  ani/ata/humutakh/mutakh
 • אני/את/היאמוּתֶּכֶת/מֻתֶּכֶת
  ani/at/himutekhet/mutekhet
 • אנחנו/אתם/הןמוּתָּכִים/מֻתָּכִים
  anakhnu/atem/henmutakhim/mutakhim
 • נחנו/אתן/הןמוּתָּכוֹת/מֻתָּכוֹת
  נחנו/aten/henmutakhot/mutakhot

Past

 • אניהוּתַּכְתִּי/הֻתַּכְתִּי
  anihutakhti/hutakhti
 • אתההוּתַּכְתָּ/הֻתַּכְתָּ
  atahutakhta/hutakhta
 • אתהוּתַּכְתְּ/הֻתַּכְתְּ
  athutakht/hutakht
 • הואהֻתַּךְ/הוּתַּךְ
  huhutakh/hutakh
 • היאהוּתְּכָה/הֻתְּכָה
  hihutkha/hutkha
 • אנחנוהוּתַּכְנוּ/הֻתַּכְנוּ
  anakhnuhutakhnu/hutakhnu
 • אתםהוּתַּכְתֶּם/הֻתַּכְתֶּם
  atemhutakhtem/hutakhtem
 • אתןהוּתַּכְתֶּן/הֻתַּכְתֶּן
  atenhutakhten/hutakhten
 • הםהוּתְּכוּ/הֻתְּכוּ
  hemhutkhu/hutkhu
 • הןהוּתְּכוּ/הֻתְּכוּ
  henhutkhu/hutkhu

Future

 • אניאוּתַּךְ/אֻתַּךְ
  aniutakh/utakh
 • אתהתּוּתַּךְ/תֻּתַּךְ
  atatutakh/tutakh
 • אתתּוּתְּכִי/תֻּתְּכִי
  attutkhi/tutkhi
 • הואיוּתַּךְ/יֻתַּךְ
  huyutakh/yutakh
 • היאתּוּתַּךְ/תֻּתַּךְ
  hitutakh/tutakh
 • אנחנונוּתַּךְ/נֻתַּךְ
  anakhnunutakh/nutakh
 • אתםתּוּתְּכוּ/תֻּתְּכוּ
  atemtutkhu/tutkhu
 • אתןתּוּתְּכוּ/תּוּתַּכְנָה/תֻּתַּכְנָה/תֻּתְּכוּ
  atentutkhu/tutakhna/tutakhna/tutkhu
 • הםיוּתְּכוּ/יֻתְּכוּ
  hemyutkhu/yutkhu
 • הןתּוּתַּכְנָה/יוּתְּכוּ/תֻּתַּכְנָה/יֻתְּכוּ
  hentutakhna/yutkhu/tutakhna/yutkhu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הֻתַּךְ בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הֻתַּךְ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הֻשַּׁק, הֻטַּל, הֻתַּר
    פרסום