הטיות פועל הוּאַט

X
הטה

הצעות הוּאַט (II)

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּאָט
  ani/ata/humu'at
 • אני/את/היאמוּאֶטֶת
  ani/at/himu'etet
 • אנחנו/אתם/הןמוּאָטִים
  anakhnu/atem/henmu'atim
 • נחנו/אתן/הןמוּאָטוֹת
  נחנו/aten/henmu'atot

Past

 • אניהוּאַטְתִּי
  anihu'atti
 • אתההוּאַטְתָּ
  atahu'atta
 • אתהוּאַטְתְּ
  athu'att
 • הואהוּאַט
  huhu'at
 • היאהוּאֲטָה
  hihu'ata
 • אנחנוהוּאַטְנוּ
  anakhnuhu'atnu
 • אתםהוּאַטְתֶּם
  atemhu'attem
 • אתןהוּאַטְתֶּן
  atenhu'atten
 • הםהוּאֲטוּ
  hemhu'atu
 • הןהוּאֲטוּ
  henhu'atu

Future

 • אניאוּאַט
  aniu'at
 • אתהתּוּאַט
  atatu'at
 • אתתּוּאֲטִי
  attu'ati
 • הואיוּאַט
  huyu'at
 • היאתּוּאַט
  hitu'at
 • אנחנונוּאַט
  anakhnunu'at
 • אתםתּוּאֲטוּ
  atemtu'atu
 • אתןתּוּאֲטוּ/תּוּאַטְנָה
  atentu'atu/tu'atna
 • הםיוּאֲטוּ
  hemyu'atu
 • הןיוּאֲטוּ/תּוּאַטְנָה
  henyu'atu/tu'atna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּאַט בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּאַט", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּאַר, הוּאַץ, הוּמַס
    פרסום