הטיות פועל הוּאַץ

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּאָץ
  ani/ata/humu'atz
 • אני/את/היאמוּאֶצֶת
  ani/at/himu'etzet
 • אנחנו/אתם/הןמוּאָצִים
  anakhnu/atem/henmu'atzim
 • נחנו/אתן/הןמוּאָצוֹת
  נחנו/aten/henmu'atzot

Past

 • אניהוּאַצְתִּי
  anihu'atzti
 • אתההוּאַצְתָּ
  atahu'atzta
 • אתהוּאַצְתְּ
  athu'atzt
 • הואהוּאַץ
  huhu'atz
 • היאהוּאֲצָה
  hihu'atza
 • אנחנוהוּאַצְנוּ
  anakhnuhu'atznu
 • אתםהוּאַצְתֶּם
  atemhu'atztem
 • אתןהוּאַצְתֶּן
  atenhu'atzten
 • הםהוּאֲצוּ
  hemhu'atzu
 • הןהוּאֲצוּ
  henhu'atzu

Future

 • אניאוּאַץ
  aniu'atz
 • אתהתּוּאַץ
  atatu'atz
 • אתתּוּאֲצִי
  attu'atzi
 • הואיוּאַץ
  huyu'atz
 • היאתּוּאַץ
  hitu'atz
 • אנחנונוּאַץ
  anakhnunu'atz
 • אתםתּוּאֲצוּ
  atemtu'atzu
 • אתןתּוּאַצְנָה/תּוּאֲצוּ
  atentu'atzna/tu'atzu
 • הםיוּאֲצוּ
  hemyu'atzu
 • הןתּוּאַצְנָה/יוּאֲצוּ
  hentu'atzna/yu'atzu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּאַץ בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּאַץ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּמַס, הוּחַשׁ
    פרסום