הטיות פועל הוּבַס

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּבָס
  ani/ata/humuvas
 • אני/את/היאמוּבֶסֶת
  ani/at/himuveset
 • אנחנו/אתם/הןמוּבָסִים
  anakhnu/atem/henmuvasim
 • נחנו/אתן/הןמוּבָסוֹת
  נחנו/aten/henmuvasot

Past

 • אניהוּבַסְתִּי
  anihuvasti
 • אתההוּבַסְתָּ
  atahuvasta
 • אתהוּבַסְתְּ
  athuvast
 • הואהוּבַס
  huhuvas
 • היאהוּבְסָה
  hihuvsa
 • אנחנוהוּבַסְנוּ
  anakhnuhuvasnu
 • אתםהוּבַסְתֶּם
  atemhuvastem
 • אתןהוּבַסְתֶּן
  atenhuvasten
 • הםהוּבְסוּ
  hemhuvsu
 • הןהוּבְסוּ
  henhuvsu

Future

 • אניאוּבַס
  aniuvas
 • אתהתּוּבַס
  atatuvas
 • אתתּוּבְסִי
  attuvsi
 • הואיוּבַס
  huyuvas
 • היאתּוּבַס
  hituvas
 • אנחנונוּבַס
  anakhnunuvas
 • אתםתּוּבְסוּ
  atemtuvsu
 • אתןתּוּבְסוּ/תּוּבַסְנָה
  atentuvsu/tuvasna
 • הםיוּבְסוּ
  hemyuvsu
 • הןיוּבְסוּ/תּוּבַסְנָה
  henyuvsu/tuvasna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּבַס בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּבַס", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּבַל, הוּרַד, הוּרַק
    פרסום