הטיות פועל הוּבָא

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּבָא
  ani/ata/humuva
 • אני/את/היאמוּבֵאת
  ani/at/himuvet
 • אנחנו/אתם/הןמוּבָאִים
  anakhnu/atem/henmuva'im
 • נחנו/אתן/הןמוּבָאוֹת
  נחנו/aten/henmuva'ot

Past

 • אניהוּבֵאתִי
  anihuveti
 • אתההוּבֵאתָ
  atahuveta
 • אתהוּבֵאת
  athuvet
 • הואהוּבָא
  huhuva
 • היאהוּבְאָה
  hihuv'a
 • אנחנוהוּבֵאנוּ
  anakhnuhuvenu
 • אתםהוּבֵאתֶם
  atemhuvetem
 • אתןהוּבֵאתֶן
  atenhuveten
 • הםהוּבְאוּ
  hemhuv'u
 • הןהוּבְאוּ
  henhuv'u

Future

 • אניאוּבָא
  aniuva
 • אתהתּוּבָא
  atatuva
 • אתתּוּבְאִי
  attuv'i
 • הואיוּבָא
  huyuva
 • היאתּוּבָא
  hituva
 • אנחנונוּבָא
  anakhnunuva
 • אתםתּוּבְאוּ
  atemtuv'u
 • אתןתּוּבְאוּ/תּוּבֶאְנָה
  atentuv'u/tuvena
 • הםיוּבְאוּ
  hemyuv'u
 • הןיוּבְאוּ/תּוּבֶאְנָה
  henyuv'u/tuvena

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּבָא בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּבָא", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פרסום