הטיות פועל הוּגַף

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּגָף
  ani/ata/humugaf
 • אני/את/היאמוּגֶפֶת
  ani/at/himugefet
 • אנחנו/אתם/הןמוּגָפִים
  anakhnu/atem/henmugafim
 • נחנו/אתן/הןמוּגָפוֹת
  נחנו/aten/henmugafot

Past

 • אניהוּגַפְתִּי
  anihugafti
 • אתההוּגַפְתָּ
  atahugafta
 • אתהוּגַפְתְּ
  athugaft
 • הואהוּגַף
  huhugaf
 • היאהוּגְפָה
  hihugfa
 • אנחנוהוּגַפְנוּ
  anakhnuhugafnu
 • אתםהוּגַפְתֶּם
  atemhugaftem
 • אתןהוּגַפְתֶּן
  atenhugaften
 • הםהוּגְפוּ
  hemhugfu
 • הןהוּגְפוּ
  henhugfu

Future

 • אניאוּגַף
  aniugaf
 • אתהתּוּגַף
  atatugaf
 • אתתּוּגְפִי
  attugfi
 • הואיוּגַף
  huyugaf
 • היאתּוּגַף
  hitugaf
 • אנחנונוּגַף
  anakhnunugaf
 • אתםתּוּגְפוּ
  atemtugfu
 • אתןתּוּגַפְנָה/תּוּגְפוּ
  atentugafna/tugfu
 • הםיוּגְפוּ
  hemyugfu
 • הןיוּגְפוּ/תּוּגַפְנָה
  henyugfu/tugafna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּגַף בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּגַף", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּרַק, הוּסַר, הוּשַׁט
    פרסום