הטיות פועל הוּזַז

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּזָז
  ani/ata/humuzaz
 • אני/את/היאמוּזֶזֶת
  ani/at/himuzezet
 • אנחנו/אתם/הןמוּזָזִים
  anakhnu/atem/henmuzazim
 • נחנו/אתן/הןמוּזָזוֹת
  נחנו/aten/henmuzazot

Past

 • אניהוּזַזְתִּי
  anihuzazti
 • אתההוּזַזְתָּ
  atahuzazta
 • אתהוּזַזְתְּ
  athuzazt
 • הואהוּזַז
  huhuzaz
 • היאהוּזְזָה
  hihuzeza
 • אנחנוהוּזַזְנוּ
  anakhnuhuzaznu
 • אתםהוּזַזְתֶּם
  atemhuzaztem
 • אתןהוּזַזְתֶּן
  atenhuzazten
 • הםהוּזְזוּ
  hemhuzezu
 • הןהוּזְזוּ
  henhuzezu

Future

 • אניאוּזַז
  aniuzaz
 • אתהתּוּזַז
  atatuzaz
 • אתתּוּזְזִי
  attuzezi
 • הואיוּזַז
  huyuzaz
 • היאתּוּזַז
  hituzaz
 • אנחנונוּזַז
  anakhnunuzaz
 • אתםתּוּזְזוּ
  atemtuzezu
 • אתןתּוּזַזְנָה/תּוּזְזוּ
  atentuzazna/tuzezu
 • הםיוּזְזוּ
  hemyuzezu
 • הןתּוּזַזְנָה/יוּזְזוּ
  hentuzazna/yuzezu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּזַז בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּזַז", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּרַד, הוּרַץ, הוּסַף
    פרסום