הטיות פועל הוּטַב

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּטָב
  ani/ata/humutav
 • אני/את/היאמוּטֶבֶת
  ani/at/himutevet
 • אנחנו/אתם/הןמוּטָבִים
  anakhnu/atem/henmutavim
 • נחנו/אתן/הןמוּטָבוֹת
  נחנו/aten/henmutavot

Past

 • אניהוּטַבְתִּי
  anihutavti
 • אתההוּטַבְתָּ
  atahutavta
 • אתהוּטַבְתְּ
  athutavt
 • הואהוּטַב
  huhutav
 • היאהוּטְבָה
  hihutva
 • אנחנוהוּטַבְנוּ
  anakhnuhutavnu
 • אתםהוּטַבְתֶּם
  atemhutavtem
 • אתןהוּטַבְתֶּן
  atenhutavten
 • הםהוּטְבוּ
  hemhutvu
 • הןהוּטְבוּ
  henhutvu

Future

 • אניאוּטַב
  aniutav
 • אתהתּוּטַב
  atatutav
 • אתתּוּטְבִי
  attutvi
 • הואיוּטַב
  huyutav
 • היאתּוּטַב
  hitutav
 • אנחנונוּטַב
  anakhnunutav
 • אתםתּוּטְבוּ
  atemtutvu
 • אתןתּוּטַבְנָה/תּוּטְבוּ
  atentutavna/tutvu
 • הםיוּטְבוּ
  hemyutvu
 • הןתּוּטַבְנָה/יוּטְבוּ
  hentutavna/yutvu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּטַב בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּטַב", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּפַר, הוּגַף, הוּפַץ
    פרסום