הטיות פועל הוּמַס

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּמָס
  ani/ata/humumas
 • אני/את/היאמוּמַסָּה/מוּמֶסֶת
  ani/at/himumasa/mumeset
 • אנחנו/אתם/הןמוּמָסִּים
  anakhnu/atem/henmumasim
 • נחנו/אתן/הןמוּמָסּוֹת
  נחנו/aten/henmumasot

Past

 • אניהוּמַסְתִּי
  anihumasti
 • אתההוּמַסְתָּ
  atahumasta
 • אתהוּמַסְתְּ
  athumast
 • הואהוּמַס
  huhumas
 • היאהוּמְסָה/הוּמַסָּה
  hihumsa/humasa
 • אנחנוהוּמַסְנוּ
  anakhnuhumasnu
 • אתםהוּמַסְתֶּם
  atemhumastem
 • אתןהוּמַסְתֶּן
  atenhumasten
 • הםהוּמְסוּ/הוּמַסּוּ
  hemhumsu/humasu
 • הןהוּמְסוּ/הוּמַסּוּ
  henhumsu/humasu

Future

 • אניאוּמַס
  aniumas
 • אתהתּוּמַס
  atatumas
 • אתתּוּמְסִי/תּוּמַסִּי
  attumsi/tumasi
 • הואיוּמַס
  huyumas
 • היאתּוּמַס
  hitumas
 • אנחנונוּמַס
  anakhnunumas
 • אתםתּוּמַסּוּ/תּוּמְסוּ
  atemtumasu/tumsu
 • אתןתּוּמַסּוּ/תּוּמְסוּ/תּוּמַסְנָה
  atentumasu/tumsu/tumasna
 • הםיוּמְסוּ/יוּמַסּוּ
  hemyumsu/yumasu
 • הןיוּמַסּוּ/יוּמְסוּ/תּוּמַסְנָה
  henyumasu/yumsu/tumasna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּמַס בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּמַס", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּחַשׁ, הוּאַט
    פרסום