הטיות פועל הוּמַר

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּמָר
  ani/ata/humumar
 • אני/את/היאמוּמֶרֶת
  ani/at/himumeret
 • אנחנו/אתם/הןמוּמָרִים
  anakhnu/atem/henmumarim
 • נחנו/אתן/הןמוּמָרוֹת
  נחנו/aten/henmumarot

Past

 • אניהוּמַרְתִּי
  anihumarti
 • אתההוּמַרְתָּ
  atahumarta
 • אתהוּמַרְתְּ
  athumart
 • הואהוּמַר
  huhumar
 • היאהוּמְרָה
  hihumra
 • אנחנוהוּמַרְנוּ
  anakhnuhumarnu
 • אתםהוּמַרְתֶּם
  atemhumartem
 • אתןהוּמַרְתֶּן
  atenhumarten
 • הםהוּמְרוּ
  hemhumru
 • הןהוּמְרוּ
  henhumru

Future

 • אניאוּמַר
  aniumar
 • אתהתּוּמַר
  atatumar
 • אתתּוּמְרִי
  attumri
 • הואיוּמַר
  huyumar
 • היאתּוּמַר
  hitumar
 • אנחנונוּמַר
  anakhnunumar
 • אתםתּוּמְרוּ
  atemtumru
 • אתןתּוּמְרוּ/תּוּמַרְנָה
  atentumru/tumarna
 • הםיוּמְרוּ
  hemyumru
 • הןתּוּמַרְנָה/יוּמְרוּ
  hentumarna/yumru

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּמַר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּמַר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּזַז, הוּטַס, הוּבַס
    פרסום