הטיות פועל הוּסַב

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּסָב
  ani/ata/humusav
 • אני/את/היאמוּסַבָּה/מוּסֶבֶת
  ani/at/himusaba/musevet
 • אנחנו/אתם/הןמוּסָבִּים
  anakhnu/atem/henmusabim
 • נחנו/אתן/הןמוּסָבּוֹת
  נחנו/aten/henmusabot

Past

 • אניהוּסַבְתִּי
  anihusavti
 • אתההוּסַבְתָּ
  atahusavta
 • אתהוּסַבְתְּ
  athusavt
 • הואהוּסַב
  huhusav
 • היאהוּסְבָה/הוּסַבָּה
  hihusva/husaba
 • אנחנוהוּסַבְנוּ
  anakhnuhusavnu
 • אתםהוּסַבְתֶּם
  atemhusavtem
 • אתןהוּסַבְתֶּן
  atenhusavten
 • הםהוּסְבוּ/הוּסַבּוּ
  hemhusvu/husabu
 • הןהוּסַבּוּ/הוּסְבוּ
  henhusabu/husvu

Future

 • אניאוּסַב
  aniusav
 • אתהתּוּסַב
  atatusav
 • אתתּוּסְבִי/תּוּסַבִּי
  attusvi/tusabi
 • הואיוּסַב
  huyusav
 • היאתּוּסַב
  hitusav
 • אנחנונוּסַב
  anakhnunusav
 • אתםתּוּסְבוּ/תּוּסַבּוּ
  atemtusvu/tusabu
 • אתןתּוּסַבְנָה/תּוּסְבוּ/תּוּסַבּוּ
  atentusavna/tusvu/tusabu
 • הםיוּסְבוּ/יוּסַבּוּ
  hemyusvu/yusabu
 • הןיוּסְבוּ/תּוּסַבְנָה/יוּסַבּוּ
  henyusvu/tusavna/yusabu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּסַב בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּסַב", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּאַץ, הוּאַר, הוּחַשׁ
    פרסום