הטיות פועל הוּסַט

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּסָט
  ani/ata/humusat
 • אני/את/היאמוּסֶטֶת
  ani/at/himusetet
 • אנחנו/אתם/הןמוּסָטִים
  anakhnu/atem/henmusatim
 • נחנו/אתן/הןמוּסָטוֹת
  נחנו/aten/henmusatot

Past

 • אניהוּסַטְתִּי
  anihusatti
 • אתההוּסַטְתָּ
  atahusatta
 • אתהוּסַטְתְּ
  athusatt
 • הואהוּסַט
  huhusat
 • היאהוּסְטָה
  hihusta
 • אנחנוהוּסַטְנוּ
  anakhnuhusatnu
 • אתםהוּסַטְתֶּם
  atemhusattem
 • אתןהוּסַטְתֶּן
  atenhusatten
 • הםהוּסְטוּ
  hemhustu
 • הןהוּסְטוּ
  henhustu

Future

 • אניאוּסַט
  aniusat
 • אתהתּוּסַט
  atatusat
 • אתתּוּסְטִי
  attusti
 • הואיוּסַט
  huyusat
 • היאתּוּסַט
  hitusat
 • אנחנונוּסַט
  anakhnunusat
 • אתםתּוּסְטוּ
  atemtustu
 • אתןתּוּסְטוּ/תּוּסַטְנָה
  atentustu/tusatna
 • הםיוּסְטוּ
  hemyustu
 • הןתּוּסַטְנָה/יוּסְטוּ
  hentusatna/yustu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּסַט בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּסַט", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּרַץ, הוּטַב
    פרסום