הטיות פועל הוּעַף

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּעָף
  ani/ata/humu'af
 • אני/את/היאמוּעֶפֶת
  ani/at/himu'efet
 • אנחנו/אתם/הןמוּעָפִים
  anakhnu/atem/henmu'afim
 • נחנו/אתן/הןמוּעָפוֹת
  נחנו/aten/henmu'afot

Past

 • אניהוּעַפְתִּי
  anihu'afti
 • אתההוּעַפְתָּ
  atahu'afta
 • אתהוּעַפְתְּ
  athu'aft
 • הואהוּעַף
  huhu'af
 • היאהוּעֲפָה
  hihu'afa
 • אנחנוהוּעַפְנוּ
  anakhnuhu'afnu
 • אתםהוּעַפְתֶּם
  atemhu'aftem
 • אתןהוּעַפְתֶּן
  atenhu'aften
 • הםהוּעֲפוּ
  hemhu'afu
 • הןהוּעֲפוּ
  henhu'afu

Future

 • אניאוּעַף
  aniu'af
 • אתהתּוּעַף
  atatu'af
 • אתתּוּעֲפִי
  attu'afi
 • הואיוּעַף
  huyu'af
 • היאתּוּעַף
  hitu'af
 • אנחנונוּעַף
  anakhnunu'af
 • אתםתּוּעֲפוּ
  atemtu'afu
 • אתןתּוּעֲפוּ/תּוּעַפְנָה
  atentu'afu/tu'afna
 • הםיוּעֲפוּ
  hemyu'afu
 • הןיוּעֲפוּ/תּוּעַפְנָה
  henyu'afu/tu'afna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּעַף בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּעַף", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּסַב, הוּחַשׁ, הוּמַס
    פרסום