הטיות פועל הוּרַץ

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּרָץ
  ani/ata/humuratz
 • אני/את/היאמוּרֶצֶת
  ani/at/himuretzet
 • אנחנו/אתם/הןמוּרָצִים
  anakhnu/atem/henmuratzim
 • נחנו/אתן/הןמוּרָצוֹת
  נחנו/aten/henmuratzot

Past

 • אניהוּרַצְתִּי
  anihuratzti
 • אתההוּרַצְתָּ
  atahuratzta
 • אתהוּרַצְתְּ
  athuratzt
 • הואהוּרַץ
  huhuratz
 • היאהוּרְצָה
  hihurtza
 • אנחנוהוּרַצְנוּ
  anakhnuhuratznu
 • אתםהוּרַצְתֶּם
  atemhuratztem
 • אתןהוּרַצְתֶּן
  atenhuratzten
 • הםהוּרְצוּ
  hemhurtzu
 • הןהוּרְצוּ
  henhurtzu

Future

 • אניאוּרַץ
  aniuratz
 • אתהתּוּרַץ
  ataturatz
 • אתתּוּרְצִי
  atturtzi
 • הואיוּרַץ
  huyuratz
 • היאתּוּרַץ
  hituratz
 • אנחנונוּרַץ
  anakhnunuratz
 • אתםתּוּרְצוּ
  atemturtzu
 • אתןתּוּרַצְנָה/תּוּרְצוּ
  atenturatzna/turtzu
 • הםיוּרְצוּ
  hemyurtzu
 • הןיוּרְצוּ/תּוּרַצְנָה
  henyurtzu/turatzna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּרַץ בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּרַץ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּרַם, הוּפַק, הוּרַק
    פרסום