הטיות פועל הוּשַׁט

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּשָׁט
  ani/ata/humushat
 • אני/את/היאמוּשֶׁטֶת
  ani/at/himushetet
 • אנחנו/אתם/הןמוּשָׁטִים
  anakhnu/atem/henmushatim
 • נחנו/אתן/הןמוּשָׁטוֹת
  נחנו/aten/henmushatot

Past

 • אניהוּשַׁטְתִּי
  anihushatti
 • אתההוּשַׁטְתָּ
  atahushatta
 • אתהוּשַׁטְתְּ
  athushatt
 • הואהוּשַׁט
  huhushat
 • היאהוּשְׁטָה
  hihushta
 • אנחנוהוּשַׁטְנוּ
  anakhnuhushatnu
 • אתםהוּשַׁטְתֶּם
  atemhushattem
 • אתןהוּשַׁטְתֶּן
  atenhushatten
 • הםהוּשְׁטוּ
  hemhushtu
 • הןהוּשְׁטוּ
  henhushtu

Future

 • אניאוּשַׁט
  aniushat
 • אתהתּוּשַׁט
  atatushat
 • אתתּוּשְׁטִי
  attushti
 • הואיוּשַׁט
  huyushat
 • היאתּוּשַׁט
  hitushat
 • אנחנונוּשַׁט
  anakhnunushat
 • אתםתּוּשְׁטוּ
  atemtushtu
 • אתןתּוּשַׁטְנָה/תּוּשְׁטוּ
  atentushatna/tushtu
 • הםיוּשְׁטוּ
  hemyushtu
 • הןתּוּשַׁטְנָה/יוּשְׁטוּ
  hentushatna/yushtu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּשַׁט בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּשַׁט", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּרַץ, הוּסַר, הוּטַב
    פרסום