הטיות פועל הוּשַׁר

X
הטה

בניין הופעל

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמוּשָׁר
  ani/ata/humushar
 • אני/את/היאמוּשֶׁרֶת
  ani/at/himusheret
 • אנחנו/אתם/הןמוּשָׁרִים
  anakhnu/atem/henmusharim
 • נחנו/אתן/הןמוּשָׁרוֹת
  נחנו/aten/henmusharot

Past

 • אניהוּשַׁרְתִּי
  anihusharti
 • אתההוּשַׁרְתָּ
  atahusharta
 • אתהוּשַׁרְתְּ
  athushart
 • הואהוּשַׁר
  huhushar
 • היאהוּשְׁרָה
  hihushra
 • אנחנוהוּשַׁרְנוּ
  anakhnuhusharnu
 • אתםהוּשַׁרְתֶּם
  atemhushartem
 • אתןהוּשַׁרְתֶּן
  atenhusharten
 • הםהוּשְׁרוּ
  hemhushru
 • הןהוּשְׁרוּ
  henhushru

Future

 • אניאוּשַׁר
  aniushar
 • אתהתּוּשַׁר
  atatushar
 • אתתּוּשְׁרִי
  attushri
 • הואיוּשַׁר
  huyushar
 • היאתּוּשַׁר
  hitushar
 • אנחנונוּשַׁר
  anakhnunushar
 • אתםתּוּשְׁרוּ
  atemtushru
 • אתןתּוּשַׁרְנָה/תּוּשְׁרוּ
  atentusharna/tushru
 • הםיוּשְׁרוּ
  hemyushru
 • הןתּוּשַׁרְנָה/יוּשְׁרוּ
  hentusharna/yushru

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל הוּשַׁר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "הוּשַׁר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: הוּרַם, הוּטַב, הוּרַד
    פרסום