הטיות פועל חוֹרַר

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְחוֹרָר
  ani/ata/humekhorar
 • אני/את/היאמְחוֹרֶרֶת
  ani/at/himekhoreret
 • אנחנו/אתם/הןמְחוֹרָרִים
  anakhnu/atem/henmekhorarim
 • נחנו/אתן/הןמְחוֹרָרוֹת
  נחנו/aten/henmekhorarot

Past

 • אניחוֹרַרְתִּי
  anikhorarti
 • אתהחוֹרַרְתָּ
  atakhorarta
 • אתחוֹרַרְתְּ
  atkhorart
 • הואחוֹרַר
  hukhorar
 • היאחוֹרְרָה
  hikhorera
 • אנחנוחוֹרַרְנוּ
  anakhnukhorarnu
 • אתםחוֹרַרְתֶּם
  atemkhorartem
 • אתןחוֹרַרְתֶּן
  atenkhorarten
 • הםחוֹרְרוּ
  hemkhoreru
 • הןחוֹרְרוּ
  henkhoreru

Future

 • אניאֲחוֹרַר
  aniakhorar
 • אתהתְּחוֹרַר
  atatekhorar
 • אתתְּחוֹרְרִי
  attekhoreri
 • הואיְחוֹרַר
  huyekhorar
 • היאתְּחוֹרַר
  hitekhorar
 • אנחנונְחוֹרַר
  anakhnunekhorar
 • אתםתְּחוֹרְרוּ
  atemtekhoreru
 • אתןתְּחוֹרְרוּ/תְּחוֹרַרְנָה
  atentekhoreru/tekhorarna
 • הםיְחוֹרְרוּ
  hemyekhoreru
 • הןיְחוֹרְרוּ/תְּחוֹרַרְנָה
  henyekhoreru/tekhorarna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל חוֹרַר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "חוֹרַר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: פּוֹרַר, סוֹבַב, עוֹדַד
    פרסום