הטיות פועל טֻוַּח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְטוּוָּח/מְטֻוָּח
  ani/ata/humetuvakh/metuvakh
 • אני/את/היאמְטוּוַּחַת/מְטֻוַּחַת
  ani/at/himetuvakhat/metuvakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְטוּוָּחִים/מְטֻוָּחִים
  anakhnu/atem/henmetuvakhim/metuvakhim
 • נחנו/אתן/הןמְטוּוָּחוֹת/מְטֻוָּחוֹת
  נחנו/aten/henmetuvakhot/metuvakhot

Past

 • אניטוּוַּחְתִּי/טֻוַּחְתִּי
  anituvakhti/tuvakhti
 • אתהטוּוַּחְתָּ/טֻוַּחְתָּ
  atatuvakhta/tuvakhta
 • אתטוּוַּחְתְּ/טוּוַּחַתְּ/טֻוַּחְתְּ/טֻוַּחַתְּ
  attuvakht/tuvakhat/tuvakht/tuvakhat
 • הואטֻוַּח/טוּוַּח
  hutuvakh/tuvakh
 • היאטוּוְּחָה/טֻוְּחָה
  hituvkha/tuvkha
 • אנחנוטוּוַּחְנוּ/טֻוַּחְנוּ
  anakhnutuvakhnu/tuvakhnu
 • אתםטוּוַּחְתֶּם/טֻוַּחְתֶּם
  atemtuvakhtem/tuvakhtem
 • אתןטוּוַּחְתֶּן/טֻוַּחְתֶּן
  atentuvakhten/tuvakhten
 • הםטוּוְּחוּ/טֻוְּחוּ
  hemtuvkhu/tuvkhu
 • הןטוּוְּחוּ/טֻוְּחוּ
  hentuvkhu/tuvkhu

Future

 • אניאֲטוּוַּח/אֲטֻוַּח
  aniatuvakh/atuvakh
 • אתהתְּטוּוַּח/תְּטֻוַּח
  atatetuvakh/tetuvakh
 • אתתְּטוּוְּחִי/תְּטֻוְּחִי
  attetuvkhi/tetuvkhi
 • הואיְטוּוַּח/יְטֻוַּח
  huyetuvakh/yetuvakh
 • היאתְּטוּוַּח/תְּטֻוַּח
  hitetuvakh/tetuvakh
 • אנחנונְטוּוַּח/נְטֻוַּח
  anakhnunetuvakh/netuvakh
 • אתםתְּטוּוְּחוּ/תְּטֻוְּחוּ
  atemtetuvkhu/tetuvkhu
 • אתןתְּטוּוְּחוּ/תְּטוּוַּחְנָה/תְּטֻוַּחְנָה/תְּטֻוְּחוּ
  atentetuvkhu/tetuvakhna/tetuvakhna/tetuvkhu
 • הםיְטוּוְּחוּ/יְטֻוְּחוּ
  hemyetuvkhu/yetuvkhu
 • הןתְּטוּוַּחְנָה/יְטוּוְּחוּ/יְטֻוְּחוּ/תְּטֻוַּחְנָה
  hentetuvakhna/yetuvkhu/yetuvkhu/tetuvakhna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל טֻוַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "טֻוַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: בֻּטַּח, שֻׁטַּח, שֻׁלַּח
    פרסום