הטיות פועל טֻיַּח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְטוּיָּיח/מְטֻיָּח
  ani/ata/humetuyakh/metuyakh
 • אני/את/היאמְטוּיַּיחַת/מְטֻיַּחַת
  ani/at/himetuyakhat/metuyakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְטוּיָּיחִים/מְטֻיָּחִים
  anakhnu/atem/henmetuyakhim/metuyakhim
 • נחנו/אתן/הןמְטוּיָּיחוֹת/מְטֻיָּחוֹת
  נחנו/aten/henmetuyakhot/metuyakhot

Past

 • אניטוּיַּיחְתִּי/טֻיַּחְתִּי
  anituyakhti/tuyakhti
 • אתהטוּיַּיחְתָּ/טֻיַּחְתָּ
  atatuyakhta/tuyakhta
 • אתטוּיַּיחְתְּ/טוּיַּיחַתְּ/טֻיַּחְתְּ/טֻיַּחַתְּ
  attuyakht/tuyakhat/tuyakht/tuyakhat
 • הואטֻיַּח/טוּיַּיח
  hutuyakh/tuyakh
 • היאטוּיְּיחָה/טֻיְּחָה
  hituykha/tuykha
 • אנחנוטוּיַּיחְנוּ/טֻיַּחְנוּ
  anakhnutuyakhnu/tuyakhnu
 • אתםטוּיַּיחְתֶּם/טֻיַּחְתֶּם
  atemtuyakhtem/tuyakhtem
 • אתןטוּיַּיחְתֶּן/טֻיַּחְתֶּן
  atentuyakhten/tuyakhten
 • הםטוּיְּיחוּ/טֻיְּחוּ
  hemtuykhu/tuykhu
 • הןטוּיְּיחוּ/טֻיְּחוּ
  hentuykhu/tuykhu

Future

 • אניאֲטוּיַּיח/אֲטֻיַּח
  aniatuyakh/atuyakh
 • אתהתְּטוּיַּיח/תְּטֻיַּח
  atatetuyakh/tetuyakh
 • אתתְּטוּיְּיחִי/תְּטֻיְּחִי
  attetuykhi/tetuykhi
 • הואיְטוּיַּיח/יְטֻיַּח
  huyetuyakh/yetuyakh
 • היאתְּטוּיַּיח/תְּטֻיַּח
  hitetuyakh/tetuyakh
 • אנחנונְטוּיַּיח/נְטֻיַּח
  anakhnunetuyakh/netuyakh
 • אתםתְּטוּיְּיחוּ/תְּטֻיְּחוּ
  atemtetuykhu/tetuykhu
 • אתןתְּטוּיַּיחְנָה/תְּטוּיְּיחוּ/תְּטֻיַּחְנָה/תְּטֻיְּחוּ
  atentetuyakhna/tetuykhu/tetuyakhna/tetuykhu
 • הםיְטוּיְּיחוּ/יְטֻיְּחוּ
  hemyetuykhu/yetuykhu
 • הןתְּטוּיַּיחְנָה/יְטוּיְּיחוּ/תְּטֻיַּחְנָה/יְטֻיְּחוּ
  hentetuyakhna/yetuykhu/tetuyakhna/yetuykhu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל טֻיַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "טֻיַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: בֻּטַּח, גֻּלַּח
    פרסום