הטיות פועל טֻפַּח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְטוּפָּח/מְטֻפָּח
  ani/ata/humetupakh/metupakh
 • אני/את/היאמְטוּפַּחַת/מְטֻפַּחַת
  ani/at/himetupakhat/metupakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְטוּפָּחִים/מְטֻפָּחִים
  anakhnu/atem/henmetupakhim/metupakhim
 • נחנו/אתן/הןמְטוּפָּחוֹת/מְטֻפָּחוֹת
  נחנו/aten/henmetupakhot/metupakhot

Past

 • אניטוּפַּחְתִּי/טֻפַּחְתִּי
  anitupakhti/tupakhti
 • אתהטוּפַּחְתָּ/טֻפַּחְתָּ
  atatupakhta/tupakhta
 • אתטוּפַּחְתְּ/טוּפַּחַתְּ/טֻפַּחַתְּ/טֻפַּחְתְּ
  attupakht/tupakhat/tupakhat/tupakht
 • הואטֻפַּח/טוּפַּח
  hutupakh/tupakh
 • היאטוּפְּחָה/טֻפְּחָה
  hitupkha/tupkha
 • אנחנוטוּפַּחְנוּ/טֻפַּחְנוּ
  anakhnutupakhnu/tupakhnu
 • אתםטוּפַּחְתֶּם/טֻפַּחְתֶּם
  atemtupakhtem/tupakhtem
 • אתןטוּפַּחְתֶּן/טֻפַּחְתֶּן
  atentupakhten/tupakhten
 • הםטוּפְּחוּ/טֻפְּחוּ
  hemtupkhu/tupkhu
 • הןטוּפְּחוּ/טֻפְּחוּ
  hentupkhu/tupkhu

Future

 • אניאֲטוּפַּח/אֲטֻפַּח
  aniatupakh/atupakh
 • אתהתְּטוּפַּח/תְּטֻפַּח
  atatetupakh/tetupakh
 • אתתְּטוּפְּחִי/תְּטֻפְּחִי
  attetupkhi/tetupkhi
 • הואיְטוּפַּח/יְטֻפַּח
  huyetupakh/yetupakh
 • היאתְּטוּפַּח/תְּטֻפַּח
  hitetupakh/tetupakh
 • אנחנונְטוּפַּח/נְטֻפַּח
  anakhnunetupakh/netupakh
 • אתםתְּטוּפְּחוּ/תְּטֻפְּחוּ
  atemtetupkhu/tetupkhu
 • אתןתְּטוּפַּחְנָה/תְּטוּפְּחוּ/תְּטֻפַּחְנָה/תְּטֻפְּחוּ
  atentetupakhna/tetupkhu/tetupakhna/tetupkhu
 • הםיְטוּפְּחוּ/יְטֻפְּחוּ
  hemyetupkhu/yetupkhu
 • הןיְטוּפְּחוּ/תְּטוּפַּחְנָה/תְּטֻפַּחְנָה/יְטֻפְּחוּ
  henyetupkhu/tetupakhna/tetupakhna/yetupkhu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל טֻפַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "טֻפַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: קֻמַּח, קֻפַּח, פֻּצַּח
    פרסום