הטיות פועל טֻרְטַר

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְטוּרְטָר/מְטֻרְטָר
  ani/ata/humeturtar/meturtar
 • אני/את/היאמְטוּרְטֶרֶת/מְטֻרְטֶרֶת
  ani/at/himeturteret/meturteret
 • אנחנו/אתם/הןמְטוּרְטָרִים/מְטֻרְטָרִים
  anakhnu/atem/henmeturtarim/meturtarim
 • נחנו/אתן/הןמְטוּרְטָרוֹת/מְטֻרְטָרוֹת
  נחנו/aten/henmeturtarot/meturtarot

Past

 • אניטוּרְטַרְתִּי/טֻרְטַרְתִּי
  aniturtarti/turtarti
 • אתהטוּרְטַרְתָּ/טֻרְטַרְתָּ
  ataturtarta/turtarta
 • אתטוּרְטַרְתְּ/טֻרְטַרְתְּ
  atturtart/turtart
 • הואטֻרְטַר/טוּרְטַר
  huturtar/turtar
 • היאטוּרְטְרָה/טֻרְטְרָה
  hiturtera/turtera
 • אנחנוטוּרְטַרְנוּ/טֻרְטַרְנוּ
  anakhnuturtarnu/turtarnu
 • אתםטוּרְטַרְתֶּם/טֻרְטַרְתֶּם
  atemturtartem/turtartem
 • אתןטוּרְטַרְתֶּן/טֻרְטַרְתֶּן
  atenturtarten/turtarten
 • הםטוּרְטְרוּ/טֻרְטְרוּ
  hemturteru/turteru
 • הןטוּרְטְרוּ/טֻרְטְרוּ
  henturteru/turteru

Future

 • אניאֲטוּרְטַר/אֲטֻרְטַר
  aniaturtar/aturtar
 • אתהתְּטוּרְטַר/תְּטֻרְטַר
  atateturtar/teturtar
 • אתתְּטוּרְטְרִי/תְּטֻרְטְרִי
  atteturteri/teturteri
 • הואיְטוּרְטַר/יְטֻרְטַר
  huyeturtar/yeturtar
 • היאתְּטוּרְטַר/תְּטֻרְטַר
  hiteturtar/teturtar
 • אנחנונְטוּרְטַר/נְטֻרְטַר
  anakhnuneturtar/neturtar
 • אתםתְּטוּרְטְרוּ/תְּטֻרְטְרוּ
  atemteturteru/teturteru
 • אתןתְּטוּרְטְרוּ/תְּטוּרְטַרְנָה/תְּטֻרְטְרוּ/תְּטֻרְטַרְנָה
  atenteturteru/teturtarna/teturteru/teturtarna
 • הםיְטוּרְטְרוּ/יְטֻרְטְרוּ
  hemyeturteru/yeturteru
 • הןיְטוּרְטְרוּ/תְּטוּרְטַרְנָה/יְטֻרְטְרוּ/תְּטֻרְטַרְנָה
  henyeturteru/teturtarna/yeturteru/teturtarna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל טֻרְטַר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "טֻרְטַר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: דֻּרְדַּר, תֻּדְרַךְ, שֻׁחְרַר
    פרסום