הטיות פועל יֻבָּא

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְיוּבָּא/מְיֻבָּא
  ani/ata/humeyuba/meyuba
 • אני/את/היאמְיוּבֵּאת/מְיֻבֵּאת
  ani/at/himeyubet/meyubet
 • אנחנו/אתם/הןמְיוּבָּאִים/מְיֻבָּאִים
  anakhnu/atem/henmeyuba'im/meyuba'im
 • נחנו/אתן/הןמְיוּבָּאוֹת/מְיֻבָּאוֹת
  נחנו/aten/henmeyuba'ot/meyuba'ot

Past

 • אנייוּבֵּאתִי/יֻבֵּאתִי
  aniyubeti/yubeti
 • אתהיוּבֵּאתָ/יֻבֵּאתָ
  atayubeta/yubeta
 • אתיוּבֵּאת/יֻבֵּאת
  atyubet/yubet
 • הואיֻבָּא/יוּבָּא
  huyuba/yuba
 • היאיוּבְּאָה/יֻבְּאָה
  hiyub'a/yub'a
 • אנחנויוּבֵּאנוּ/יֻבֵּאנוּ
  anakhnuyubenu/yubenu
 • אתםיוּבֵּאתֶם/יֻבֵּאתֶם
  atemyubetem/yubetem
 • אתןיוּבֵּאתֶן/יֻבֵּאתֶן
  atenyubeten/yubeten
 • הםיוּבְּאוּ/יֻבְּאוּ
  hemyub'u/yub'u
 • הןיוּבְּאוּ/יֻבְּאוּ
  henyub'u/yub'u

Future

 • אניאֲיוּבָּא/אֲיֻבָּא
  aniayuba/ayuba
 • אתהתְּיוּבָּא/תְּיֻבָּא
  atateyuba/teyuba
 • אתתְּיוּבְּאִי/תְּיֻבְּאִי
  atteyub'i/teyub'i
 • הואיְיוּבָּא/יְיֻבָּא
  huyuba/yuba
 • היאתְּיוּבָּא/תְּיֻבָּא
  hiteyuba/teyuba
 • אנחנונְיוּבָּא/נְיֻבָּא
  anakhnuneyuba/neyuba
 • אתםתְּיוּבְּאוּ/תְּיֻבְּאוּ
  atemteyub'u/teyub'u
 • אתןתְּיוּבְּאוּ/תְּיוּבֶּאנָה/תְּיֻבֶּאנָה/תְּיֻבְּאוּ
  atenteyub'u/teyubena/teyubena/teyub'u
 • הםיְיוּבְּאוּ/יְיֻבְּאוּ
  hemyub'u/yub'u
 • הןתְּיוּבֶּאנָה/יְיוּבְּאוּ/תְּיֻבֶּאנָה/יְיֻבְּאוּ
  henteyubena/yub'u/teyubena/yub'u

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל יֻבָּא בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "יֻבָּא", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: טֻמָּא, סֻמָּא, חֻטָּא
    פרסום