הטיות פועל יֻחַד

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְיוּחָד/מְיֻחָד
  ani/ata/humeyukhad/meyukhad
 • אני/את/היאמְיוּחֶדֶת/מְיֻחֶדֶת
  ani/at/himeyukhedet/meyukhedet
 • אנחנו/אתם/הןמְיוּחָדִים/מְיֻחָדִים
  anakhnu/atem/henmeyukhadim/meyukhadim
 • נחנו/אתן/הןמְיוּחָדוֹת/מְיֻחָדוֹת
  נחנו/aten/henmeyukhadot/meyukhadot

Past

 • אנייוּחַדְתִּי/יֻחַדְתִּי
  aniyukhadti/yukhadti
 • אתהיוּחַדְתָּ/יֻחַדְתָּ
  atayukhadta/yukhadta
 • אתיוּחַדְתְּ/יֻחַדְתְּ
  atyukhadet/yukhadet
 • הואיֻחַד/יוּחַד
  huyukhad/yukhad
 • היאיוּחֲדָה/יֻחֲדָה
  hiyukhada/yukhada
 • אנחנויוּחַדְנוּ/יֻחַדְנוּ
  anakhnuyukhadnu/yukhadnu
 • אתםיוּחַדְתֶּם/יֻחַדְתֶּם
  atemyukhadtem/yukhadtem
 • אתןיוּחַדְתֶּן/יֻחַדְתֶּן
  atenyukhadten/yukhadten
 • הםיוּחֲדוּ/יֻחֲדוּ
  hemyukhadu/yukhadu
 • הןיוּחֲדוּ/יֻחֲדוּ
  henyukhadu/yukhadu

Future

 • אניאֲיוּחַד/אֲיֻחַד
  aniayukhad/ayukhad
 • אתהתְּיוּחַד/תְּיֻחַד
  atateyukhad/teyukhad
 • אתתְּיוּחֲדִי/תְּיֻחֲדִי
  atteyukhadi/teyukhadi
 • הואיְיוּחַד/יְיֻחַד
  huyukhad/yukhad
 • היאתְּיוּחַד/תְּיֻחַד
  hiteyukhad/teyukhad
 • אנחנונְיוּחַד/נְיֻחַד
  anakhnuneyukhad/neyukhad
 • אתםתְּיוּחֲדוּ/תְּיֻחֲדוּ
  atemteyukhadu/teyukhadu
 • אתןתְּיוּחֲדוּ/תְּיוּחַדְנָה/תְּיֻחֲדוּ/תְּיֻחַדְנָה
  atenteyukhadu/teyukhadna/teyukhadu/teyukhadna
 • הםיְיוּחֲדוּ/יְיֻחֲדוּ
  hemyukhadu/yukhadu
 • הןיְיוּחֲדוּ/תְּיוּחַדְנָה/יְיֻחֲדוּ/תְּיֻחַדְנָה
  henyukhadu/teyukhadna/yukhadu/teyukhadna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל יֻחַד בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "יֻחַד", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: שֻׂחַק, שֻׁחַד, שֻׂכַּל
    פרסום