הטיות פועל כֻּמַּת

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְכוּמָּת/מְכֻמָּת
  ani/ata/humekhumat/mekhumat
 • אני/את/היאמְכוּמֶּתֶת/מְכֻמֶּתֶת
  ani/at/himekhumetet/mekhumetet
 • אנחנו/אתם/הןמְכוּמָּתִים/מְכֻמָּתִים
  anakhnu/atem/henmekhumatim/mekhumatim
 • נחנו/אתן/הןמְכוּמָּתוֹת/מְכֻמָּתוֹת
  נחנו/aten/henmekhumatot/mekhumatot

Past

 • אניכּוּמַּתִּי/כֻּמַּתִּי
  anikumati/kumati
 • אתהכּוּמַּתָּ/כֻּמַּתָּ
  atakumata/kumata
 • אתכּוּמַּתְּ/כֻּמַּתְּ
  atkumat/kumat
 • הואכֻּמַּת/כּוּמַּת
  hukumat/kumat
 • היאכּוּמְּתָה/כֻּמְּתָה
  hikumta/kumta
 • אנחנוכּוּמַּתְנוּ/כֻּמַּתְנוּ
  anakhnukumatnu/kumatnu
 • אתםכּוּמַּתֶּם/כֻּמַּתֶּם
  atemkumatem/kumatem
 • אתןכּוּמַּתֶּן/כֻּמַּתֶּן
  atenkumaten/kumaten
 • הםכּוּמְּתוּ/כֻּמְּתוּ
  hemkumtu/kumtu
 • הןכּוּמְּתוּ/כֻּמְּתוּ
  henkumtu/kumtu

Future

 • אניאֲכוּמַּת/אֲכֻמַּת
  aniakhumat/akhumat
 • אתהתְּכוּמַּת/תְּכֻמַּת
  atatekhumat/tekhumat
 • אתתְּכוּמְּתִי/תְּכֻמְּתִי
  attekhumti/tekhumti
 • הואיְכוּמַּת/יְכֻמַּת
  huyekhumat/yekhumat
 • היאתְּכוּמַּת/תְּכֻמַּת
  hitekhumat/tekhumat
 • אנחנונְכוּמַּת/נְכֻמַּת
  anakhnunekhumat/nekhumat
 • אתםתְּכוּמְּתוּ/תְּכֻמְּתוּ
  atemtekhumtu/tekhumtu
 • אתןתְּכוּמַּתְנָה/תְּכוּמְּתוּ/תְּכֻמַּתְנָה/תְּכֻמְּתוּ
  atentekhumatna/tekhumtu/tekhumatna/tekhumtu
 • הםיְכוּמְּתוּ/יְכֻמְּתוּ
  hemyekhumtu/yekhumtu
 • הןתְּכוּמַּתְנָה/יְכוּמְּתוּ/יְכֻמְּתוּ/תְּכֻמַּתְנָה
  hentekhumatna/yekhumtu/yekhumtu/tekhumatna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל כֻּמַּת בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "כֻּמַּת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: וֻסַּת, פֻּחַת, צֻוַּת
    פרסום