הטיות פועל לְאַגְרֵף

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְאַגְרֵף
  ani/ata/hume'agref
 • אני/את/היאמְאַגְרֶפֶת
  ani/at/hime'agrefet
 • אנחנו/אתם/הןמְאַגְרְפִים
  anakhnu/atem/henme'agrefim
 • נחנו/אתן/הןמְאַגְרְפוֹת
  נחנו/aten/henme'agrefot

Past

 • אניאִגְרַפְתִּי
  aniigrafti
 • אתהאִגְרַפְתָּ
  ataigrafta
 • אתאִגְרַפְתְּ
  atigraft
 • הואאִגְרֵף
  huigref
 • היאאִגְרְפָה
  hiigrefa
 • אנחנואִגְרַפְנוּ
  anakhnuigrafnu
 • אתםאִגְרַפְתֶּם
  atemigraftem
 • אתןאִגְרַפְתֶּן
  atenigraften
 • הםאִגְרְפוּ
  hemigrefu
 • הןאִגְרְפוּ
  henigrefu

Future

 • אניאֲאַגְרֵף
  ania'agref
 • אתהתְּאַגְרֵף
  atate'agref
 • אתתְּאַגְרְפִי
  atte'agrefi
 • הואיְאַגְרֵף
  huye'agref
 • היאתְּאַגְרֵף
  hite'agref
 • אנחנונְאַגְרֵף
  anakhnune'agref
 • אתםתְּאַגְרְפוּ
  atemte'agrefu
 • אתןתְּאַגְרְפוּ/תְּאַגְרֵפְנָה
  atente'agrefu/te'agrefna
 • הםיְאַגְרְפוּ
  hemye'agrefu
 • הןיְאַגְרְפוּ/תְּאַגְרֵפְנָה
  henye'agrefu/te'agrefna

Imperative

 • אתהאַגְרֵף
  ataagref
 • אתאַגְרְפִי
  atagrefi
 • אתםאַגְרְפוּ
  atemagrefu
 • אתןאַגְרֵפְנָה/אַגְרְפוּ
  atenagrefna/agrefu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְאַגְרֵף
   le'agref
  פרסום
  הטיות הפועל לְאַגְרֵף בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְאַגְרֵף", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְפַרְסֵם, לְמַגְנֵט, לְעַרְבֵּב
  פרסום