הטיות פועל לְאַגֵּף

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְאַגֵּף
  ani/ata/hume'agef
 • אני/את/היאמְאַגֶּפֶת
  ani/at/hime'agefet
 • אנחנו/אתם/הןמְאַגְּפִים
  anakhnu/atem/henme'agfim
 • נחנו/אתן/הןמְאַגְּפוֹת
  נחנו/aten/henme'agfot

Past

 • אניאִיגַּפְתִּי/אִגַּפְתִּי
  aniigafti/igafti
 • אתהאִיגַּפְתָּ/אִגַּפְתָּ
  ataigafta/igafta
 • אתאִיגַּפְתְּ/אִגַּפְתְּ
  atigaft/igaft
 • הואאִיגֵּף/אִגֵּף
  huigef/igef
 • היאאִיגְּפָה/אִגְּפָה
  hiigfa/igfa
 • אנחנואִיגַּפְנוּ/אִגַּפְנוּ
  anakhnuigafnu/igafnu
 • אתםאִיגַּפְתֶּם/אִגַּפְתֶּם
  atemigaftem/igaftem
 • אתןאִיגַּפְתֶּן/אִגַּפְתֶּן
  atenigaften/igaften
 • הםאִיגְּפוּ/אִגְּפוּ
  hemigfu/igfu
 • הןאִיגְּפוּ/אִגְּפוּ
  henigfu/igfu

Future

 • אניאֲאַגֵּף
  ania'agef
 • אתהתְּאַגֵּף
  atate'agef
 • אתתְּאַגְּפִי
  atte'agfi
 • הואיְאַגֵּף
  huye'agef
 • היאתְּאַגֵּף
  hite'agef
 • אנחנונְאַגֵּף
  anakhnune'agef
 • אתםתְּאַגְּפוּ
  atemte'agfu
 • אתןתְּאַגֵּפְנָה/תְּאַגְּפוּ
  atente'agefna/te'agfu
 • הםיְאַגְּפוּ
  hemye'agfu
 • הןתְּאַגֵּפְנָה/יְאַגְּפוּ
  hente'agefna/ye'agfu

Imperative

 • אתהאַגֵּף
  ataagef
 • אתאַגְּפִי
  atagfi
 • אתםאַגְּפוּ
  atemagfu
 • אתןאַגֵּפְנָה/אַגְּפוּ
  atenagefna/agfu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְאַגֵּף
   le'agef
  פרסום
  הטיות הפועל לְאַגֵּף בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְאַגֵּף", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְקַשֵּׁט, לְקַבֵּץ, לְנַתֵּק
  פרסום