הטיות פועל לְאַיֵּית

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְאַיֵּית/מְאַיֵּת
  ani/ata/hume'ayet/me'ayet
 • אני/את/היאמְאַיֶּיתֶת/מְאַיֶּתֶת
  ani/at/hime'ayetet/me'ayetet
 • אנחנו/אתם/הןמְאַיְּיתִים/מְאַיְּתִים
  anakhnu/atem/henme'aytim/me'aytim
 • נחנו/אתן/הןמְאַיְּיתוֹת/מְאַיְּתוֹת
  נחנו/aten/henme'aytot/me'aytot

Past

 • אניאִייַּתִּי/אִיַּתִּי
  aniiyati/iyati
 • אתהאִייַּתָּ/אִיַּתָּ
  ataiyata/iyata
 • אתאִייַּתְּ/אִיַּתְּ
  atiyat/iyat
 • הואאִייֵּת/אִיֵּת
  huiyet/iyet
 • היאאִייְּתָה/אִיְּתָה
  hiiyta/iyta
 • אנחנואִייַּתְנוּ/אִיַּתְנוּ
  anakhnuiyatnu/iyatnu
 • אתםאִייַּתֶּם/אִיַּתֶּם
  atemiyatem/iyatem
 • אתןאִייַּתֶּן/אִיַּתֶּן
  ateniyaten/iyaten
 • הםאִייְּתוּ/אִיְּתוּ
  hemiytu/iytu
 • הןאִיְּיתוּ/אִייְּתוּ/אִיְּתוּ
  heniytu/iytu/iytu

Future

 • אניאֲאַיֵּית/אֲאַיֵּת
  ania'ayet/a'ayet
 • אתהתְּאַיֵּית/תְּאַיֵּת
  atate'ayet/te'ayet
 • אתתְּאַיְּיתִי/תְּאַיְּתִי
  atte'ayti/te'ayti
 • הואיְאַיֵּית/יְאַיֵּת
  huye'ayet/ye'ayet
 • היאתְּאַיֵּית/תְּאַיֵּת
  hite'ayet/te'ayet
 • אנחנונְאַיֵּית/נְאַיֵּת
  anakhnune'ayet/ne'ayet
 • אתםתְּאַיְּיתוּ/תְּאַיְּתוּ
  atemte'aytu/te'aytu
 • אתןתְּאַיֵּיתְנָה/תְּאַיְּיתוּ/תְּאַיֵּתְנָה/תְּאַיְּתוּ
  atente'ayetna/te'aytu/te'ayetna/te'aytu
 • הםיְאַיְּיתוּ/יְאַיְּתוּ
  hemye'aytu/ye'aytu
 • הןתְּאַיֵּיתְנָה/יְאַיְּיתוּ/יְאַיְּתוּ/תְּאַיֵּתְנָה
  hente'ayetna/ye'aytu/ye'aytu/te'ayetna

Imperative

 • אתהאַיֵּית/אַיֵּת
  ataayet/ayet
 • אתאַיְּיתִי/אַיְּתִי
  atayti/ayti
 • אתםאַיְּיתוּ/אַיְּתוּ
  atemaytu/aytu
 • אתןאַיְּיתוּ/אַיֵּיתְנָה/אַיְּתוּ/אַיֵּתְנָה
  atenaytu/ayetna/aytu/ayetna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְאַיֵּית/לְאַיֵּת
   le'ayet/le'ayet
  פרסום
  הטיות הפועל לְאַיֵּית בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְאַיֵּית", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְוַוסֵּת, לְבַיֵּית, לְכַמֵּת
  פרסום