הטיות פועל לְבוֹשֵׁשׁ

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְבוֹשֵׁשׁ
  ani/ata/humevoshesh
 • אני/את/היאמְבוֹשֶׁשֶׁת
  ani/at/himevosheshet
 • אנחנו/אתם/הןמְבוֹשְׁשִׁים
  anakhnu/atem/henmevosheshim
 • נחנו/אתן/הןמְבוֹשְׁשׁוֹת
  נחנו/aten/henmevosheshot

Past

 • אניבּוֹשַׁשְׁתִּי
  aniboshashti
 • אתהבּוֹשַׁשְׁתָּ
  ataboshashta
 • אתבּוֹשַׁשְׁתְּ
  atboshasht
 • הואבּוֹשֵׁשׁ
  huboshesh
 • היאבּוֹשְׁשָׁה
  hiboshesha
 • אנחנובּוֹשַׁשְׁנוּ
  anakhnuboshashnu
 • אתםבּוֹשַׁשְׁתֶּם
  atemboshashtem
 • אתןבּוֹשַׁשְׁתֶּן
  atenboshashten
 • הםבּוֹשְׁשׁוּ
  hembosheshu
 • הןבּוֹשְׁשׁוּ
  henbosheshu

Future

 • אניאֲבוֹשֵׁשׁ
  aniavoshesh
 • אתהתְּבוֹשֵׁשׁ
  atatevoshesh
 • אתתְּבוֹשְׁשִׁי
  attevosheshi
 • הואיְבוֹשֵׁשׁ
  huyevoshesh
 • היאתְּבוֹשֵׁשׁ
  hitevoshesh
 • אנחנונְבוֹשֵׁשׁ
  anakhnunevoshesh
 • אתםתְּבוֹשְׁשׁוּ
  atemtevosheshu
 • אתןתְּבוֹשֵׁשְׁנָה/תְּבוֹשְׁשׁוּ
  atentevosheshna/tevosheshu
 • הםיְבוֹשְׁשׁוּ
  hemyevosheshu
 • הןיְבוֹשְׁשׁוּ/תְּבוֹשֵׁשְׁנָה
  henyevosheshu/tevosheshna

Imperative

 • אתהבּוֹשֵׁשׁ
  ataboshesh
 • אתבּוֹשְׁשִׁי
  atbosheshi
 • אתםבּוֹשְׁשׁוּ
  atembosheshu
 • אתןבּוֹשְׁשׁוּ/בּוֹשֵׁשְׁנָה
  atenbosheshu/bosheshna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְבוֹשֵׁשׁ
   levoshesh
  פרסום
  הטיות הפועל לְבוֹשֵׁשׁ בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְבוֹשֵׁשׁ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְתוֹפֵף, לְנוֹפֵף, לְעוֹדֵד
  פרסום