הטיות פועל לְגַלְגֵּל

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְגַלְגֵּל
  ani/ata/humegalgel
 • אני/את/היאמְגַלְגֶּלֶת
  ani/at/himegalgelet
 • אנחנו/אתם/הןמְגַלְגְּלִים
  anakhnu/atem/henmegalgelim
 • נחנו/אתן/הןמְגַלְגְּלוֹת
  נחנו/aten/henmegalgelot

Past

 • אניגִּלְגַּלְתִּי
  anigilgalti
 • אתהגִּלְגַּלְתָּ
  atagilgalta
 • אתגִּלְגַּלְתְּ
  atgilgalt
 • הואגִּלְגֵּל
  hugilgel
 • היאגִּלְגְּלָה
  higilgela
 • אנחנוגִּלְגַּלְנוּ
  anakhnugilgalnu
 • אתםגִּלְגַּלְתֶּם
  atemgilgaltem
 • אתןגִּלְגַּלְתֶּן
  atengilgalten
 • הםגִּלְגְּלוּ
  hemgilgelu
 • הןגִּלְגְּלוּ
  hengilgelu

Future

 • אניאֲגַלְגֵּל
  aniagalgel
 • אתהתְּגַלְגֵּל
  atategalgel
 • אתתְּגַלְגְּלִי
  attegalgeli
 • הואיְגַלְגֵּל
  huyegalgel
 • היאתְּגַלְגֵּל
  hitegalgel
 • אנחנונְגַלְגֵּל
  anakhnunegalgel
 • אתםתְּגַלְגְּלוּ
  atemtegalgelu
 • אתןתְּגַלְגֵּלְנָה/תְּגַלְגְּלוּ
  atentegalgelna/tegalgelu
 • הםיְגַלְגְּלוּ
  hemyegalgelu
 • הןתְּגַלְגֵּלְנָה/יְגַלְגְּלוּ
  hentegalgelna/yegalgelu

Imperative

 • אתהגַּלְגֵּל
  atagalgel
 • אתגַּלְגְּלִי
  atgalgeli
 • אתםגַּלְגְּלוּ
  atemgalgelu
 • אתןגַּלְגֵּלְנָה/גַּלְגְּלוּ
  atengalgelna/galgelu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְגַלְגֵּל
   legalgel
  פרסום
  הטיות הפועל לְגַלְגֵּל בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְגַלְגֵּל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְסַנְגֵּר, לְאַבְזֵר, לְנַדְנֵד
  פרסום