הטיות פועל לְהִזְדַּקֵּק

X
הטה

בניין התפעל

Verbs in binyan hitpa’el begin with הת- in past tense and מת- in present tense. They often have reflexive meaning; for example, להתגלח 'to shave (oneself)', להתנתק 'to disconnect (oneself); become disconnected'. Sometimes hitpa’el verbs have a reciprocal meaning (something done 'to each other'), as seen in verbs like להתכתב 'to correspond (by writing to each other)', להתווכח 'to argue (with each other)'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמִזְדַּקֵּק
  ani/ata/humizdakek
 • אני/את/היאמִזְדַּקֶּקֶת
  ani/at/himizdakeket
 • אנחנו/אתם/הןמִזְדַּקְּקִים
  anakhnu/atem/henmizdakekim
 • נחנו/אתן/הןמִזְדַּקְּקוֹת
  נחנו/aten/henmizdakekot

Past

 • אניהִזְדַּקַּקְתִּי
  anihizdakakti
 • אתההִזְדַּקַּקְתָּ
  atahizdakakta
 • אתהִזְדַּקַּקְתְּ
  athizdakakt
 • הואהִזְדַּקֵּק
  huhizdakek
 • היאהִזְדַּקְּקָה
  hihizdakeka
 • אנחנוהִזְדַּקַּקְנוּ
  anakhnuhizdakaknu
 • אתםהִזְדַּקַּקְתֶּם
  atemhizdakaktem
 • אתןהִזְדַּקַּקְתֶּן
  atenhizdakakten
 • הםהִזְדַּקְּקוּ
  hemhizdakeku
 • הןהִזְדַּקְּקוּ
  henhizdakeku

Future

 • אניאֶזְדַּקֵּק
  aniezdakek
 • אתהתִּזְדַּקֵּק
  atatizdakek
 • אתתִּזְדַּקְּקִי
  attizdakeki
 • הואיִזְדַּקֵּק
  huyizdakek
 • היאתִּזְדַּקֵּק
  hitizdakek
 • אנחנונִזְדַּקֵּק
  anakhnunizdakek
 • אתםתִּזְדַּקְּקוּ
  atemtizdakeku
 • אתןתִּזְדַּקְּקוּ/תִּזְדַּקֵּקְנָה
  atentizdakeku/tizdakekna
 • הםיִזְדַּקְּקוּ
  hemyizdakeku
 • הןתִּזְדַּקֵּקְנָה/יִזְדַּקְּקוּ
  hentizdakekna/yizdakeku

Imperative

 • אתההִזְדַּקֵּק
  atahizdakek
 • אתהִזְדַּקְּקִי
  athizdakeki
 • אתםהִזְדַּקְּקוּ
  atemhizdakeku
 • אתןהִזְדַּקְּקוּ/הִזְדַּקֵּקְנָה
  atenhizdakeku/hizdakekna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהִזְדַּקֵּק
   lehizdakek
  פרסום
  הטיות הפועל לְהִזְדַּקֵּק בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהִזְדַּקֵּק", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהִזְדַּקֵּף, לְהִזְדַּוֵּוג, לְהִזְדַּקֵּר
  פרסום