הטיות פועל לְהִיוָּודַע

X
הטה

בניין נפעל

Verbs in binyan nif’al begin with נ- in the past and present tenses. They often have a passive meaning, e.g. נשבר 'broken', נכתב 'written', נבדק 'checked'. However there are some nif’al verbs with active meanings like נכנס 'enter', נהנה 'enjoy'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואנוֹדָע
  ani/ata/hunoda
 • אני/את/היאנוֹדַעַת
  ani/at/hinoda'at
 • אנחנו/אתם/הןנוֹדָעִים
  anakhnu/atem/hennoda'im
 • נחנו/אתן/הןנוֹדָעוֹת
  נחנו/aten/hennoda'ot

Past

 • אנינוֹדַעְתִּי
  aninodati
 • אתהנוֹדַעְתָּ
  atanodata
 • אתנוֹדַעַתְּ/נוֹדַעְתְּ
  atnoda'at/nodat
 • הואנוֹדַע
  hunoda
 • היאנוֹדְעָה
  hinod'a
 • אנחנונוֹדַעְנוּ
  anakhnunodanu
 • אתםנוֹדַעְתֶּם
  atemnodatem
 • אתןנוֹדַעְתֶּן
  atennodaten
 • הםנוֹדְעוּ
  hemnod'u
 • הןנוֹדְעוּ
  hennod'u

Future

 • אניאִיוָּודַע/אִיוָּודֵעַ/אִוָּדֵעַ/אִוָּדַע
  aniivada/ivadea/ivadea/ivada
 • אתהתִּיוָּודֵעַ/תִּיוָּודַע/תִּוָּדַע/תִּוָּדֵעַ
  atativadea/tivada/tivada/tivadea
 • אתתִּיוָּודְעִי/תִּוָּדְעִי
  attivad'i/tivad'i
 • הואיִיוָּודֵעַ/יִיוָּודַע/יִוָּדֵעַ/יִוָּדַע
  huyivadea/yivada/yivadea/yivada
 • היאתִּיוָּודֵעַ/תִּיוָּודַע/תִּוָּדֵעַ/תִּוָּדַע
  hitivadea/tivada/tivadea/tivada
 • אנחנונִיוָּודֵעַ/נִיוָּודַע/נִוָּדֵעַ/נִוָּדַע
  anakhnunivadea/nivada/nivadea/nivada
 • אתםתִּיוָּודְעוּ/תִּוָּדְעוּ
  atemtivad'u/tivad'u
 • אתןתִּיוָּודַעְנָה/תִּיוָּודְעוּ/תִּוָּדַעְנָה/תִּוָּדְעוּ
  atentivadana/tivad'u/tivadana/tivad'u
 • הםיִיוָּודְעוּ/יִוָּדְעוּ
  hemyivad'u/yivad'u
 • הןיִיוָּודְעוּ/תִּיוָּודַעְנָה/תִּוָּדַעְנָה/יִוָּדְעוּ
  henyivad'u/tivadana/tivadana/yivad'u

Imperative

 • אתההִיוָּודַע/הִיוָּודֵעַ/הִוָּדַע/הִוָּדֵעַ
  atahivada/hivadea/hivada/hivadea
 • אתהִיוָּודְעִי/הִוָּדְעִי
  athivad'i/hivad'i
 • אתםהִיוָּודְעוּ/הִוָּדְעוּ
  atemhivad'u/hivad'u
 • אתןהִיוָּודַעְנָה/הִיוָּודְעוּ/הִוָּדְעוּ/הִוָּדַעְנָה
  atenhivadana/hivad'u/hivad'u/hivadana

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהִיוָּודַע/לְהִיוָּודֵעַ/לְהִוָּדַע/לְהִוָּדֵעַ
   lehivada/lehivadea/lehivada/lehivadea
  פרסום
  הטיות הפועל לְהִיוָּודַע בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהִיוָּודַע", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהִיוָּושֵׁעַ
  פרסום