הטיות פועל לְהִימָּהֵל

X
הטה

בניין נפעל

Verbs in binyan nif’al begin with נ- in the past and present tenses. They often have a passive meaning, e.g. נשבר 'broken', נכתב 'written', נבדק 'checked'. However there are some nif’al verbs with active meanings like נכנס 'enter', נהנה 'enjoy'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואנִמְהָל
  ani/ata/hunimhal
 • אני/את/היאנִמְהֶלֶת
  ani/at/hinimhelet
 • אנחנו/אתם/הןנִמְהָלִים
  anakhnu/atem/hennimhalim
 • נחנו/אתן/הןנִמְהָלוֹת
  נחנו/aten/hennimhalot

Past

 • אנינִמְהַלְתִּי
  aninimhalti
 • אתהנִמְהַלְתָּ
  atanimhalta
 • אתנִמְהַלְתְּ
  atnimhalt
 • הואנִמְהַל
  hunimhal
 • היאנִמְהֲלָה
  hinimhala
 • אנחנונִמְהַלְנוּ
  anakhnunimhalnu
 • אתםנִמְהַלְתֶּם
  atemnimhaltem
 • אתןנִמְהַלְתֶּן
  atennimhalten
 • הםנִמְהֲלוּ
  hemnimhalu
 • הןנִמְהֲלוּ
  hennimhalu

Future

 • אניאֶמָּהֵל/אִימָּהֵל/אִמָּהֵל
  aniemahel/imahel/imahel
 • אתהתִּימָּהֵל/תִּמָּהֵל
  atatimahel/timahel
 • אתתִּימָּהֲלִי/תִּמָּהֲלִי
  attimahali/timahali
 • הואיִימָּהֵל/יִמָּהֵל
  huyimahel/yimahel
 • היאתִּימָּהֵל/תִּמָּהֵל
  hitimahel/timahel
 • אנחנונִימָּהֵל/נִמָּהֵל
  anakhnunimahel/nimahel
 • אתםתִּימָּהֲלוּ/תִּמָּהֲלוּ
  atemtimahalu/timahalu
 • אתןתִּימָּהֲלוּ/תִּימָּהֵלְנָה/תִּימָּהַלְנָה/תִּמָּהֲלוּ/תִּמָּהַלְנָה/תִּמָּהֵלְנָה
  atentimahalu/timahelna/timahalna/timahalu/timahalna/timahelna
 • הםיִימָּהֲלוּ/יִמָּהֲלוּ
  hemyimahalu/yimahalu
 • הןיִימָּהֲלוּ/תִּימָּהֵלְנָה/תִּימָּהַלְנָה/תִּמָּהַלְנָה/יִמָּהֲלוּ/תִּמָּהֵלְנָה
  henyimahalu/timahelna/timahalna/timahalna/yimahalu/timahelna

Imperative

 • אתההִימָּהֵל/הִמָּהֵל
  atahimahel/himahel
 • אתהִימָּהֲלִי/הִמָּהֲלִי
  athimahali/himahali
 • אתםהִימָּהֲלוּ/הִמָּהֲלוּ
  atemhimahalu/himahalu
 • אתןהִימָּהַלְנָה/הִימָּהֲלוּ/הִימָּהֵלְנָה/הִמָּהַלְנָה/הִמָּהֵלְנָה/הִמָּהֲלוּ
  atenhimahalna/himahalu/himahelna/himahalna/himahelna/himahalu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהִימָּהֵל/לְהִמָּהֵל
   lehimahel/lehimahel
  פרסום
  הטיות הפועל לְהִימָּהֵל בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהִימָּהֵל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהִילָּחֵץ, לְהִיזָּהֵר, לְהִידָּחֵף
  פרסום