הטיות פועל לְהִינָּטֵע

X
הטה

בניין נפעל

Verbs in binyan nif’al begin with נ- in the past and present tenses. They often have a passive meaning, e.g. נשבר 'broken', נכתב 'written', נבדק 'checked'. However there are some nif’al verbs with active meanings like נכנס 'enter', נהנה 'enjoy'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואנִיטָּע/נִטָּע
  ani/ata/hunita/nita
 • אני/את/היאנִיטֶּעֶת/נִטֶּעֶת
  ani/at/hinite'et/nite'et
 • אנחנו/אתם/הןנִיטָּעִים/נִטָּעִים
  anakhnu/atem/hennita'im/nita'im
 • נחנו/אתן/הןנִיטָּעוֹת/נִטָּעוֹת
  נחנו/aten/hennita'ot/nita'ot

Past

 • אנינִיטַּעְתִּי/נִטַּעְתִּי
  aninitati/nitati
 • אתהנִיטַּעְתָּ/נִטַּעְתָּ
  atanitata/nitata
 • אתנִיטַּעְתְּ/נִטַּעְתְּ
  atnitat/nitat
 • הואנִיטַּע/נִטַּע
  hunita/nita
 • היאנִיטְּעָה/נִטְּעָה
  hinit'a/nit'a
 • אנחנונִיטַּעְנוּ/נִטַּעְנוּ
  anakhnunitanu/nitanu
 • אתםנִיטַּעְתֶּם/נִטַּעְתֶּם
  atemnitatem/nitatem
 • אתןנִיטַּעְתֶּן/נִטַּעְתֶּן
  atennitaten/nitaten
 • הםנִיטְּעוּ/נִטְּעוּ
  hemnit'u/nit'u
 • הןנִיטְּעוּ/נִטְּעוּ
  hennit'u/nit'u

Future

 • אניאֶנָּטֵע/אִינָּטֵע/אִנָּטֵע
  anienate/inate/inate
 • אתהתִּינָּטֵע/תִּנָּטֵע
  atatinate/tinate
 • אתתִּינָּטְעִי/תִּנָּטְעִי
  attinat'i/tinat'i
 • הואיִינָּטֵע/יִנָּטֵע
  huyinate/yinate
 • היאתִּינָּטֵע/תִּנָּטֵע
  hitinate/tinate
 • אנחנונִינָּטֵע/נִנָּטֵע
  anakhnuninate/ninate
 • אתםתִּינָּטְעוּ/תִּנָּטְעוּ
  atemtinat'u/tinat'u
 • אתןתִּינָּטְעוּ/תִּינָּטֵעְנָה/תִּינָּטַעְנָה/תִּנָּטְעוּ/תִּנָּטֵעְנָה/תִּנָּטַעְנָה
  atentinat'u/tinatena/tinatana/tinat'u/tinatena/tinatana
 • הםיִינָּטְעוּ/יִנָּטְעוּ
  hemyinat'u/yinat'u
 • הןיִינָּטְעוּ/תִּינָּטֵעְנָה/תִּינָּטַעְנָה/יִנָּטְעוּ/תִּנָּטֵעְנָה/תִּנָּטַעְנָה
  henyinat'u/tinatena/tinatana/yinat'u/tinatena/tinatana

Imperative

 • אתההִינָּטֵע/הִנָּטֵע
  atahinate/hinate
 • אתהִינָּטְעִי/הִנָּטְעִי
  athinat'i/hinat'i
 • אתםהִינָּטְעוּ/הִנָּטְעוּ
  atemhinat'u/hinat'u
 • אתןהִינָּטְעוּ/הִינָּטֵעְנָה/הִינָּטַעְנָה/הִנָּטְעוּ/הִנָּטֵעְנָה/הִנָּטַעְנָה
  atenhinat'u/hinatena/hinatana/hinat'u/hinatena/hinatana

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהִינָּטֵע/לְהִנָּטֵע
   lehinate/lehinate
  פרסום
  הטיות הפועל לְהִינָּטֵע בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהִינָּטֵע", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהִינָּתֵז, לְהִינָּגֵף, לְהִינָּתֵק
  פרסום