הטיות פועל לְהִישָּׁאֵב

X
הטה

בניין נפעל

Verbs in binyan nif’al begin with נ- in the past and present tenses. They often have a passive meaning, e.g. נשבר 'broken', נכתב 'written', נבדק 'checked'. However there are some nif’al verbs with active meanings like נכנס 'enter', נהנה 'enjoy'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואנִשְׁאָב
  ani/ata/hunish'av
 • אני/את/היאנִשְׁאֶבֶת
  ani/at/hinish'evet
 • אנחנו/אתם/הןנִשְׁאָבִים
  anakhnu/atem/hennish'avim
 • נחנו/אתן/הןנִשְׁאָבוֹת
  נחנו/aten/hennish'avot

Past

 • אנינִשְׁאַבְתִּי
  aninish'avti
 • אתהנִשְׁאַבְתָּ
  atanish'avta
 • אתנִשְׁאַבְתְּ
  atnish'avt
 • הואנִשְׁאַב
  hunish'av
 • היאנִשְׁאֲבָה
  hinish'ava
 • אנחנונִשְׁאַבְנוּ
  anakhnunish'avnu
 • אתםנִשְׁאַבְתֶּם
  atemnish'avtem
 • אתןנִשְׁאַבְתֶּן
  atennish'avten
 • הםנִשְׁאֲבוּ
  hemnish'avu
 • הןנִשְׁאֲבוּ
  hennish'avu

Future

 • אניאִישָּׁאֵב/אֶשָּׁאֵב/אִשָּׁאֵב
  aniisha'ev/esha'ev/isha'ev
 • אתהתִּישָּׁאֵב/תִּשָּׁאֵב
  atatisha'ev/tisha'ev
 • אתתִּישָּׁאֲבִי/תִּשָּׁאֲבִי
  attisha'avi/tisha'avi
 • הואיִישָּׁאֵב/יִשָּׁאֵב
  huyisha'ev/yisha'ev
 • היאתִּישָּׁאֵב/תִּשָּׁאֵב
  hitisha'ev/tisha'ev
 • אנחנונִישָּׁאֵב/נִשָּׁאֵב
  anakhnunisha'ev/nisha'ev
 • אתםתִּישָּׁאֲבוּ/תִּשָּׁאֲבוּ
  atemtisha'avu/tisha'avu
 • אתןתִּישָּׁאֵבְנָה/תִּישָּׁאֲבוּ/תִּישָּׁאַבְנָה/תִּשָּׁאַבְנָה/תִּשָּׁאֵבְנָה/תִּשָּׁאֲבוּ
  atentisha'evna/tisha'avu/tisha'avna/tisha'avna/tisha'evna/tisha'avu
 • הםיִישָּׁאֲבוּ/יִשָּׁאֲבוּ
  hemyisha'avu/yisha'avu
 • הןיִישָּׁאֲבוּ/תִּישָּׁאֵבְנָה/תִּישָּׁאַבְנָה/תִּשָּׁאֵבְנָה/יִשָּׁאֲבוּ/תִּשָּׁאַבְנָה
  henyisha'avu/tisha'evna/tisha'avna/tisha'evna/yisha'avu/tisha'avna

Imperative

 • אתההִישָּׁאֵב/הִשָּׁאֵב
  atahisha'ev/hisha'ev
 • אתהִישָּׁאֲבִי/הִשָּׁאֲבִי
  athisha'avi/hisha'avi
 • אתםהִישָּׁאֲבוּ/הִשָּׁאֲבוּ
  atemhisha'avu/hisha'avu
 • אתןהִישָּׁאַבְנָה/הִישָּׁאֵבְנָה/הִישָּׁאֲבוּ/הִשָּׁאַבְנָה/הִשָּׁאֵבְנָה/הִשָּׁאֲבוּ
  atenhisha'avna/hisha'evna/hisha'avu/hisha'avna/hisha'evna/hisha'avu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהִישָּׁאֵב/לְהִשָּׁאֵב
   lehisha'ev/lehisha'ev
  פרסום
  הטיות הפועל לְהִישָּׁאֵב בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהִישָּׁאֵב", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהִילָּחֵם, לְהִיכָּחֵד, לְהִידָּחֵף
  פרסום