הטיות פועל לְהִשְׁתַּנּוֹת

X
הטה

בניין התפעל

Verbs in binyan hitpa’el begin with הת- in past tense and מת- in present tense. They often have reflexive meaning; for example, להתגלח 'to shave (oneself)', להתנתק 'to disconnect (oneself); become disconnected'. Sometimes hitpa’el verbs have a reciprocal meaning (something done 'to each other'), as seen in verbs like להתכתב 'to correspond (by writing to each other)', להתווכח 'to argue (with each other)'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמִשְׁתַּנֶּה
  ani/ata/humishtane
 • אני/את/היאמִשְׁתַּנָּה
  ani/at/himishtana
 • אנחנו/אתם/הןמִשְׁתַּנִּים
  anakhnu/atem/henmishtanim
 • נחנו/אתן/הןמִשְׁתַּנּוֹת
  נחנו/aten/henmishtanot

Past

 • אניהִשְׁתַּנִּיתִי/הִשְׁתַּנֵּיתִי
  anihishtaniti/hishtaneti
 • אתההִשְׁתַּנִּיתָ/הִשְׁתַּנֵּיתָ
  atahishtanita/hishtaneta
 • אתהִשְׁתַּנֵּית/הִשְׁתַּנִּית
  athishtanet/hishtanit
 • הואהִשְׁתַּנָּה
  huhishtana
 • היאהִשְׁתַּנְּתָה
  hihishtanta
 • אנחנוהִשְׁתַּנֵּינוּ/הִשְׁתַּנִּינוּ
  anakhnuhishtanenu/hishtaninu
 • אתםהִשְׁתַּנֵּיתֶם/הִשְׁתַּנִּיתֶם
  atemhishtanetem/hishtanitem
 • אתןהִשְׁתַּנֵּיתֶן/הִשְׁתַּנִּיתֶן
  atenhishtaneten/hishtaniten
 • הםהִשְׁתַּנּוּ
  hemhishtanu
 • הןהִשְׁתַּנּוּ
  henhishtanu

Future

 • אניאֶשְׁתַּנֶּה
  anieshtane
 • אתהתִּשְׁתַּנֶּה
  atatishtane
 • אתתִּשְׁתַּנִּי
  attishtani
 • הואיִשְׁתַּנֶּה
  huyishtane
 • היאתִּשְׁתַּנֶּה
  hitishtane
 • אנחנונִשְׁתַּנֶּה
  anakhnunishtane
 • אתםתִּשְׁתַּנּוּ
  atemtishtanu
 • אתןתִּשְׁתַּנֶּינָה/תִּשְׁתַּנּוּ
  atentishtaneyna/tishtanu
 • הםיִשְׁתַּנּוּ
  hemyishtanu
 • הןיִשְׁתַּנּוּ/תִּשְׁתַּנֶּינָה
  henyishtanu/tishtaneyna

Imperative

 • אתההִשְׁתַּנֵּה
  atahishtane
 • אתהִשְׁתַּנִּי
  athishtani
 • אתםהִשְׁתַּנּוּ
  atemhishtanu
 • אתןהִשְׁתַּנֶּינָה/הִשְׁתַּנּוּ
  atenhishtaneyna/hishtanu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהִשְׁתַּנּוֹת
   lehishtanot
  פרסום
  הטיות הפועל לְהִשְׁתַּנּוֹת בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהִשְׁתַּנּוֹת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהִשְׁתַּטּוֹת, לְהִשְׁתַּוּוֹת, לְהִסְתַּוּוֹת
  פרסום