הטיות פועל לְהִתְהַוּוֹת

X
הטה

בניין התפעל

Verbs in binyan hitpa’el begin with הת- in past tense and מת- in present tense. They often have reflexive meaning; for example, להתגלח 'to shave (oneself)', להתנתק 'to disconnect (oneself); become disconnected'. Sometimes hitpa’el verbs have a reciprocal meaning (something done 'to each other'), as seen in verbs like להתכתב 'to correspond (by writing to each other)', להתווכח 'to argue (with each other)'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמִתְהַוֶּוה/מִתְהַוֶּה
  ani/ata/humithave/mithave
 • אני/את/היאמִתְהַוָּוה/מִתְהַוָּה
  ani/at/himithava/mithava
 • אנחנו/אתם/הןמִתְהַוִּוים/מִתְהַוִּים
  anakhnu/atem/henmithavim/mithavim
 • נחנו/אתן/הןמִתְהַוּוֹת
  נחנו/aten/henmithavot

Past

 • אניהִתְהַוִּויתִי/הִתְהַוֵּויתִי/הִתְהַוִּיתִי/הִתְהַוֵּיתִי
  anihithaviti/hithaveti/hithaviti/hithaveti
 • אתההִתְהַוֵּויתָ/הִתְהַוִּויתָ/הִתְהַוִּיתָ/הִתְהַוֵּיתָ
  atahithaveta/hithavita/hithavita/hithaveta
 • אתהִתְהַוֵּוית/הִתְהַוִּוית/הִתְהַוִּית/הִתְהַוֵּית
  athithavet/hithavit/hithavit/hithavet
 • הואהִתְהַוָּוה/הִתְהַוָּה
  huhithava/hithava
 • היאהִתְהַוְּותָה/הִתְהַוְּתָה
  hihithavta/hithavta
 • אנחנוהִתְהַוִּוינוּ/הִתְהַוֵּוינוּ/הִתְהַוִּינוּ/הִתְהַוֵּינוּ
  anakhnuhithavinu/hithavenu/hithavinu/hithavenu
 • אתםהִתְהַוֵּויתֶם/הִתְהַוִּויתֶם/הִתְהַוִּיתֶם/הִתְהַוֵּיתֶם
  atemhithavetem/hithavitem/hithavitem/hithavetem
 • אתןהִתְהַוִּויתֶן/הִתְהַוֵּויתֶן/הִתְהַוִּיתֶן/הִתְהַוֵּיתֶן
  atenhithaviten/hithaveten/hithaviten/hithaveten
 • הםהִתְהַוּוּ
  hemhithavu
 • הןהִתְהַוּוּ
  henhithavu

Future

 • אניאֶתְהַוֶּוה/אֶתְהַוֶּה
  aniethave/ethave
 • אתהתִּתְהַוֶּוה/תִּתְהַוֶּה
  atatithave/tithave
 • אתתִּתְהַוִּוי/תִּתְהַוִּי
  attithavi/tithavi
 • הואיִתְהַוֶּוה/יִתְהַוֶּה
  huyithave/yithave
 • היאתִּתְהַוֶּוה/תִּתְהַוֶּה
  hitithave/tithave
 • אנחנונִתְהַוֶּוה/נִתְהַוֶּה
  anakhnunithave/nithave
 • אתםתִּתְהַוּוּ
  atemtithavu
 • אתןתִּתְהַוֶּוינָה/תִּתְהַוּוּ/תִּתְהַוֶּינָה
  atentithaveyna/tithavu/tithaveyna
 • הםיִתְהַוּוּ
  hemyithavu
 • הןיִתְהַוּוּ/תִּתְהַוֶּוינָה/תִּתְהַוֶּינָה
  henyithavu/tithaveyna/tithaveyna

Imperative

 • אתההִתְהַוֵּוה/הִתְהַוֵּה
  atahithave/hithave
 • אתהִתְהַוִּוי/הִתְהַוִּי
  athithavi/hithavi
 • אתםהִתְהַוּוּ
  atemhithavu
 • אתןהִתְהַוּוּ/הִתְהַוֶּוינָה/הִתְהַוֶּינָה
  atenhithavu/hithaveyna/hithaveyna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהִתְהַוּוֹת
   lehithavot
  פרסום
  הטיות הפועל לְהִתְהַוּוֹת בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהִתְהַוּוֹת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהִתְרַבּוֹת, לְהִתְקַשּׁוֹת, לְהִתְחַקּוֹת
  פרסום