הטיות פועל לְהִתְיַיהֵר

X
הטה

בניין התפעל

Verbs in binyan hitpa’el begin with הת- in past tense and מת- in present tense. They often have reflexive meaning; for example, להתגלח 'to shave (oneself)', להתנתק 'to disconnect (oneself); become disconnected'. Sometimes hitpa’el verbs have a reciprocal meaning (something done 'to each other'), as seen in verbs like להתכתב 'to correspond (by writing to each other)', להתווכח 'to argue (with each other)'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמִתְיַיהֵר/מִתְיַהֵר
  ani/ata/humityaher/mityaher
 • אני/את/היאמִתְיַיהֶרֶת/מִתְיַהֶרֶת
  ani/at/himityaheret/mityaheret
 • אנחנו/אתם/הןמִתְיַיהֲרִים/מִתְיַהֲרִים
  anakhnu/atem/henmityaharim/mityaharim
 • נחנו/אתן/הןמִתְיַיהֲרוֹת/מִתְיַהֲרוֹת
  נחנו/aten/henmityaharot/mityaharot

Past

 • אניהִתְיַיהַרְתִּי/הִתְיַהַרְתִּי
  anihityaharti/hityaharti
 • אתההִתְיַיהַרְתָּ/הִתְיַהַרְתָּ
  atahityaharta/hityaharta
 • אתהִתְיַיהַרְתְּ/הִתְיַהַרְתְּ
  athityahart/hityahart
 • הואהִתְיַיהֵר/הִתְיַהֵר
  huhityaher/hityaher
 • היאהִתְיַיהֲרָה/הִתְיַהֲרָה
  hihityahara/hityahara
 • אנחנוהִתְיַיהַרְנוּ/הִתְיַהַרְנוּ
  anakhnuhityaharnu/hityaharnu
 • אתםהִתְיַיהַרְתֶּם/הִתְיַהַרְתֶּם
  atemhityahartem/hityahartem
 • אתןהִתְיַיהַרְתֶּן/הִתְיַהַרְתֶּן
  atenhityaharten/hityaharten
 • הםהִתְיַיהֲרוּ/הִתְיַהֲרוּ
  hemhityaharu/hityaharu
 • הןהִתְיַיהֲרוּ/הִתְיַהֲרוּ
  henhityaharu/hityaharu

Future

 • אניאֶתְיַיהֵר/אֶתְיַהֵר
  anietyaher/etyaher
 • אתהתִּתְיַיהֵר/תִּתְיַהֵר
  atatityaher/tityaher
 • אתתִּתְיַיהֲרִי/תִּתְיַהֲרִי
  attityahari/tityahari
 • הואיִתְיַיהֵר/יִתְיַהֵר
  huyityaher/yityaher
 • היאתִּתְיַיהֵר/תִּתְיַהֵר
  hitityaher/tityaher
 • אנחנונִתְיַיהֵר/נִתְיַהֵר
  anakhnunityaher/nityaher
 • אתםתִּתְיַיהֲרוּ/תִּתְיַהֲרוּ
  atemtityaharu/tityaharu
 • אתןתִּתְיַיהֵרְנָה/תִּתְיַיהֲרוּ/תִּתְיַהֲרוּ/תִּתְיַהֵרְנָה
  atentityaherna/tityaharu/tityaharu/tityaherna
 • הםיִתְיַיהֲרוּ/יִתְיַהֲרוּ
  hemyityaharu/yityaharu
 • הןתִּתְיַיהֵרְנָה/יִתְיַיהֲרוּ/יִתְיַהֲרוּ/תִּתְיַהֵרְנָה
  hentityaherna/yityaharu/yityaharu/tityaherna

Imperative

 • אתההִתְיַיהֵר/הִתְיַהֵר
  atahityaher/hityaher
 • אתהִתְיַיהֲרִי/הִתְיַהֲרִי
  athityahari/hityahari
 • אתםהִתְיַיהֲרוּ/הִתְיַהֲרוּ
  atemhityaharu/hityaharu
 • אתןהִתְיַיהֲרוּ/הִתְיַיהֵרְנָה/הִתְיַהֵרְנָה/הִתְיַהֲרוּ
  atenhityaharu/hityaherna/hityaherna/hityaharu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהִתְיַיהֵר/לְהִתְיַהֵר
   lehityaher/lehityaher
  פרסום
  הטיות הפועל לְהִתְיַיהֵר בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהִתְיַיהֵר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהִתְאַחֵד, לְהִתְאַהֵב, לְהִתְרַחֵב
  פרסום