הטיות פועל לְהִתְכַּוֵּון

X
הטה

בניין התפעל

Verbs in binyan hitpa’el begin with הת- in past tense and מת- in present tense. They often have reflexive meaning; for example, להתגלח 'to shave (oneself)', להתנתק 'to disconnect (oneself); become disconnected'. Sometimes hitpa’el verbs have a reciprocal meaning (something done 'to each other'), as seen in verbs like להתכתב 'to correspond (by writing to each other)', להתווכח 'to argue (with each other)'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמִתְכַּוֵּון/מִתְכַּוֵּן
  ani/ata/humitkaven/mitkaven
 • אני/את/היאמִתְכַּוֶּונֶת/מִתְכַּוֶּנֶת
  ani/at/himitkavenet/mitkavenet
 • אנחנו/אתם/הןמִתְכַּוְּונִים/מִתְכַּוְּנִים
  anakhnu/atem/henmitkavnim/mitkavnim
 • נחנו/אתן/הןמִתְכַּוְּונוֹת/מִתְכַּוְּנוֹת
  נחנו/aten/henmitkavnot/mitkavnot

Past

 • אניהִתְכַּוַּונְתִּי/הִתְכַּוַּנְתִּי
  anihitkavanti/hitkavanti
 • אתההִתְכַּוַּונְתָּ/הִתְכַּוַּנְתָּ
  atahitkavanta/hitkavanta
 • אתהִתְכַּוַּונְתְּ/הִתְכַּוַּנְתְּ
  athitkavant/hitkavant
 • הואהִתְכַּוֵּון/הִתְכַּוֵּן
  huhitkaven/hitkaven
 • היאהִתְכַּוְּונָה/הִתְכַּוְּנָה
  hihitkavna/hitkavna
 • אנחנוהִתְכַּוַּונּוּ/הִתְכַּוַּנּוּ
  anakhnuhitkavanu/hitkavanu
 • אתםהִתְכַּוַּונְתֶּם/הִתְכַּוַּנְתֶּם
  atemhitkavantem/hitkavantem
 • אתןהִתְכַּוַּונְתֶּן/הִתְכַּוַּנְתֶּן
  atenhitkavanten/hitkavanten
 • הםהִתְכַּוְּונוּ/הִתְכַּוְּנוּ
  hemhitkavnu/hitkavnu
 • הןהִתְכַּוְּונוּ/הִתְכַּוְּנוּ
  henhitkavnu/hitkavnu

Future

 • אניאֶתְכַּוֵּון/אֶתְכַּוֵּן
  anietkaven/etkaven
 • אתהתִּתְכַּוֵּון/תִּתְכַּוֵּן
  atatitkaven/titkaven
 • אתתִּתְכַּוְּונִי/תִּתְכַּוְּנִי
  attitkavni/titkavni
 • הואיִתְכַּוֵּון/יִתְכַּוֵּן
  huyitkaven/yitkaven
 • היאתִּתְכַּוֵּון/תִּתְכַּוֵּן
  hititkaven/titkaven
 • אנחנונִתְכַּוֵּון/נִתְכַּוֵּן
  anakhnunitkaven/nitkaven
 • אתםתִּתְכַּוְּונוּ/תִּתְכַּוְּנוּ
  atemtitkavnu/titkavnu
 • אתןתִּתְכַּוְּונוּ/תִּתְכַּוֵּונָּה/תִּתְכַּוֵּנָּה/תִּתְכַּוְּנוּ
  atentitkavnu/titkavena/titkavena/titkavnu
 • הםיִתְכַּוְּונוּ/יִתְכַּוְּנוּ
  hemyitkavnu/yitkavnu
 • הןתִּתְכַּוֵּונָּה/יִתְכַּוְּונוּ/יִתְכַּוְּנוּ/תִּתְכַּוֵּנָּה
  hentitkavena/yitkavnu/yitkavnu/titkavena

Imperative

 • אתההִתְכַּוֵּון/הִתְכַּוֵּן
  atahitkaven/hitkaven
 • אתהִתְכַּוְּונִי/הִתְכַּוְּנִי
  athitkavni/hitkavni
 • אתםהִתְכַּוְּונוּ/הִתְכַּוְּנוּ
  atemhitkavnu/hitkavnu
 • אתןהִתְכַּוְּונוּ/הִתְכַּוֵּונָּה/הִתְכַּוְּנוּ/הִתְכַּוֵּנָּה
  atenhitkavnu/hitkavena/hitkavnu/hitkavena

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהִתְכַּוֵּון/לְהִתְכַּוֵּן
   lehitkaven/lehitkaven
  פרסום
  הטיות הפועל לְהִתְכַּוֵּון בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהִתְכַּוֵּון", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהִתְאַמֵּן, לְהִתְחַנֵּן
  פרסום