הטיות פועל לְהִתְכַּלּוֹת

X
הטה

בניין התפעל

Verbs in binyan hitpa’el begin with הת- in past tense and מת- in present tense. They often have reflexive meaning; for example, להתגלח 'to shave (oneself)', להתנתק 'to disconnect (oneself); become disconnected'. Sometimes hitpa’el verbs have a reciprocal meaning (something done 'to each other'), as seen in verbs like להתכתב 'to correspond (by writing to each other)', להתווכח 'to argue (with each other)'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמִתְכַּלֶּה
  ani/ata/humitkale
 • אני/את/היאמִתְכַּלָּה
  ani/at/himitkala
 • אנחנו/אתם/הןמִתְכַּלִּים
  anakhnu/atem/henmitkalim
 • נחנו/אתן/הןמִתְכַּלּוֹת
  נחנו/aten/henmitkalot

Past

 • אניהִתְכַּלֵּיתִי/הִתְכַּלִּיתִי
  anihitkaleti/hitkaliti
 • אתההִתְכַּלֵּיתָ/הִתְכַּלִּיתָ
  atahitkaleta/hitkalita
 • אתהִתְכַּלִּית/הִתְכַּלֵּית
  athitkalit/hitkalet
 • הואהִתְכַּלָּה
  huhitkala
 • היאהִתְכַּלְּתָה
  hihitkalta
 • אנחנוהִתְכַּלִּינוּ/הִתְכַּלֵּינוּ
  anakhnuhitkalinu/hitkalenu
 • אתםהִתְכַּלִּיתֶם/הִתְכַּלֵּיתֶם
  atemhitkalitem/hitkaletem
 • אתןהִתְכַּלֵּיתֶן/הִתְכַּלִּיתֶן
  atenhitkaleten/hitkaliten
 • הםהִתְכַּלּוּ
  hemhitkalu
 • הןהִתְכַּלּוּ
  henhitkalu

Future

 • אניאֶתְכַּלֶּה
  anietkale
 • אתהתִּתְכַּלֶּה
  atatitkale
 • אתתִּתְכַּלִּי
  attitkali
 • הואיִתְכַּלֶּה
  huyitkale
 • היאתִּתְכַּלֶּה
  hititkale
 • אנחנונִתְכַּלֶּה
  anakhnunitkale
 • אתםתִּתְכַּלּוּ
  atemtitkalu
 • אתןתִּתְכַּלֶּינָה/תִּתְכַּלּוּ
  atentitkaleyna/titkalu
 • הםיִתְכַּלּוּ
  hemyitkalu
 • הןתִּתְכַּלֶּינָה/יִתְכַּלּוּ
  hentitkaleyna/yitkalu

Imperative

 • אתההִתְכַּלֵּה
  atahitkale
 • אתהִתְכַּלִּי
  athitkali
 • אתםהִתְכַּלּוּ
  atemhitkalu
 • אתןהִתְכַּלֶּינָה/הִתְכַּלּוּ
  atenhitkaleyna/hitkalu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהִתְכַּלּוֹת
   lehitkalot
  פרסום
  הטיות הפועל לְהִתְכַּלּוֹת בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהִתְכַּלּוֹת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהִתְרַבּוֹת, לְהִתְלַוּוֹת, לְהִתְפַּתּוֹת
  פרסום