הטיות פועל לְהִתְעַנּוֹת

X
הטה

בניין התפעל

Verbs in binyan hitpa’el begin with הת- in past tense and מת- in present tense. They often have reflexive meaning; for example, להתגלח 'to shave (oneself)', להתנתק 'to disconnect (oneself); become disconnected'. Sometimes hitpa’el verbs have a reciprocal meaning (something done 'to each other'), as seen in verbs like להתכתב 'to correspond (by writing to each other)', להתווכח 'to argue (with each other)'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמִתְעַנֶּה
  ani/ata/humit'ane
 • אני/את/היאמִתְעַנָּה
  ani/at/himit'ana
 • אנחנו/אתם/הןמִתְעַנִּים
  anakhnu/atem/henmit'anim
 • נחנו/אתן/הןמִתְעַנּוֹת
  נחנו/aten/henmit'anot

Past

 • אניהִתְעַנֵּיתִי/הִתְעַנִּיתִי
  anihit'aneti/hit'aniti
 • אתההִתְעַנִּיתָ/הִתְעַנֵּיתָ
  atahit'anita/hit'aneta
 • אתהִתְעַנֵּית/הִתְעַנִּית
  athit'anet/hit'anit
 • הואהִתְעַנָּה
  huhit'ana
 • היאהִתְעַנְּתָה
  hihit'anta
 • אנחנוהִתְעַנֵּינוּ/הִתְעַנִּינוּ
  anakhnuhit'anenu/hit'aninu
 • אתםהִתְעַנֵּיתֶם/הִתְעַנִּיתֶם
  atemhit'anetem/hit'anitem
 • אתןהִתְעַנֵּיתֶן/הִתְעַנִּיתֶן
  atenhit'aneten/hit'aniten
 • הםהִתְעַנּוּ
  hemhit'anu
 • הןהִתְעַנּוּ
  henhit'anu

Future

 • אניאֶתְעַנֶּה
  aniet'ane
 • אתהתִּתְעַנֶּה
  atatit'ane
 • אתתִּתְעַנִּי
  attit'ani
 • הואיִתְעַנֶּה
  huyit'ane
 • היאתִּתְעַנֶּה
  hitit'ane
 • אנחנונִתְעַנֶּה
  anakhnunit'ane
 • אתםתִּתְעַנּוּ
  atemtit'anu
 • אתןתִּתְעַנּוּ/תִּתְעַנֶּינָה
  atentit'anu/tit'aneyna
 • הםיִתְעַנּוּ
  hemyit'anu
 • הןתִּתְעַנֶּינָה/יִתְעַנּוּ
  hentit'aneyna/yit'anu

Imperative

 • אתההִתְעַנֵּה
  atahit'ane
 • אתהִתְעַנִּי
  athit'ani
 • אתםהִתְעַנּוּ
  atemhit'anu
 • אתןהִתְעַנֶּינָה/הִתְעַנּוּ
  atenhit'aneyna/hit'anu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהִתְעַנּוֹת
   lehit'anot
  פרסום
  הטיות הפועל לְהִתְעַנּוֹת בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהִתְעַנּוֹת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהִתְלַוּוֹת, לְהִתְאַדּוֹת, לְהִתְחַקּוֹת
  פרסום