הטיות פועל לְהֵיעָצֵר

X
הטה

בניין נפעל

Verbs in binyan nif’al begin with נ- in the past and present tenses. They often have a passive meaning, e.g. נשבר 'broken', נכתב 'written', נבדק 'checked'. However there are some nif’al verbs with active meanings like נכנס 'enter', נהנה 'enjoy'.

פרסום

Present

  • אני/אתה/הואנֶעֱצָר
    ani/ata/hune'etzar
  • אני/את/היאנֶעֱצֶרֶת
    ani/at/hine'etzeret
  • אנחנו/אתם/הןנֶעֱצָרִים
    anakhnu/atem/henne'etzarim
  • נחנו/אתן/הןנֶעֱצָרוֹת
    נחנו/aten/henne'etzarot

Past

  • אנינֶעֱצַרְתִּי
    anine'etzarti
  • אתהנֶעֱצַרְתָּ
    atane'etzarta
  • אתנֶעֱצַרְתְּ
    atne'etzart
  • הואנֶעֱצַר
    hune'etzar
  • היאנֶעֱצְרָה
    hine'etzra
  • אנחנונֶעֱצַרְנוּ
    anakhnune'etzarnu
  • אתםנֶעֱצַרְתֶּם
    atemne'etzartem
  • אתןנֶעֱצַרְתֶּן
    atenne'etzarten
  • הםנֶעֱצְרוּ
    hemne'etzru
  • הןנֶעֱצְרוּ
    henne'etzru

Future

  • אניאֵיעָצֵר/אֵעָצֵר
    anie'atzer/e'atzer
  • אתהתֵּיעָצֵר/תֵּעָצֵר
    atate'atzer/te'atzer
  • אתתֵּיעָצְרִי/תֵּעָצְרִי
    atte'atzri/te'atzri
  • הואיֵיעָצֵר/יֵעָצֵר
    huye'atzer/ye'atzer
  • היאתֵּיעָצֵר/תֵּעָצֵר
    hite'atzer/te'atzer
  • אנחנונֵיעָצֵר/נֵעָצֵר
    anakhnune'atzer/ne'atzer
  • אתםתֵּיעָצְרוּ/תֵּעָצְרוּ
    atemte'atzru/te'atzru
  • אתןתֵּיעָצַרְנָה/תֵּיעָצֵרְנָה/תֵּיעָצְרוּ/תֵּעָצַרְנָה/תֵּעָצֵרְנָה/תֵּעָצְרוּ
    atente'atzarna/te'atzerna/te'atzru/te'atzarna/te'atzerna/te'atzru
  • הםיֵיעָצְרוּ/יֵעָצְרוּ
    hemye'atzru/ye'atzru
  • הןיֵיעָצְרוּ/תֵּיעָצֵרְנָה/תֵּיעָצַרְנָה/תֵּעָצֵרְנָה/תֵּעָצַרְנָה/יֵעָצְרוּ
    henye'atzru/te'atzerna/te'atzarna/te'atzerna/te'atzarna/ye'atzru

Imperative

  • אתההֵיעָצֵר/הֵעָצֵר
    atahe'atzer/he'atzer
  • אתהֵיעָצְרִי/הֵעָצְרִי
    athe'atzri/he'atzri
  • אתםהֵיעָצְרוּ/הֵעָצְרוּ
    atemhe'atzru/he'atzru
  • אתןהֵיעָצְרוּ/הֵיעָצֵרְנָה/הֵיעָצַרְנָה/הֵעָצְרוּ/הֵעָצֵרְנָה/הֵעָצַרְנָה
    atenhe'atzru/he'atzerna/he'atzarna/he'atzru/he'atzerna/he'atzarna

Passive Participle

    Infinitive

    • לְהֵיעָצֵר/לְהֵעָצֵר
      lehe'atzer/lehe'atzer
    פרסום
    הטיות הפועל לְהֵיעָצֵר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהֵיעָצֵר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: לְהֵיהָרֵס, לְהֵיחָשֵׁב, לְהֵיחָשֵׂף
    פרסום