הטיות פועל לְהַאֲדִּים

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַאֲדִּים
  ani/ata/huma'adim
 • אני/את/היאמַאֲדִּימָה
  ani/at/hima'adima
 • אנחנו/אתם/הןמַאֲדִּימִים
  anakhnu/atem/henma'adimim
 • נחנו/אתן/הןמַאֲדִּימוֹת
  נחנו/aten/henma'adimot

Past

 • אניהֶאֱדַּמְתִּי
  anihe'edamti
 • אתההֶאֱדַּמְתָּ
  atahe'edamta
 • אתהֶאֱדַּמְתְּ
  athe'edamt
 • הואהֶאֱדִּים
  huhe'edim
 • היאהֶאֱדִּימָה
  hihe'edima
 • אנחנוהֶאֱדַּמְנוּ
  anakhnuhe'edamnu
 • אתםהֶאֱדַּמְתֶּם
  atemhe'edamtem
 • אתןהֶאֱדַּמְתֶּן
  atenhe'edamten
 • הםהֶאֱדִּימוּ
  hemhe'edimu
 • הןהֶאֱדִּימוּ
  henhe'edimu

Future

 • אניאַאֲדִּים
  ania'adim
 • אתהתַּאֲדִּים
  atata'adim
 • אתתַּאֲדִּימִי
  atta'adimi
 • הואיַאֲדִּים
  huya'adim
 • היאתַּאֲדִּים
  hita'adim
 • אנחנונַאֲדִּים
  anakhnuna'adim
 • אתםתַּאֲדִּימוּ
  atemta'adimu
 • אתןתַּאֲדֵּמְנָה/תַּאֲדִּימוּ
  atenta'ademna/ta'adimu
 • הםיַאֲדִּימוּ
  hemya'adimu
 • הןתַּאֲדֵּמְנָה/יַאֲדִּימוּ
  henta'ademna/ya'adimu

Imperative

 • אתההַאֲדֵּם
  ataha'adem
 • אתהַאֲדִּימִי
  atha'adimi
 • אתםהַאֲדִּימוּ
  atemha'adimu
 • אתןהַאֲדֵּמְנָה/הַאֲדִּימוּ
  atenha'ademna/ha'adimu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַאֲדִּים
   leha'adim
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַאֲדִּים בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַאֲדִּים", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַחֲמִיץ, לְהַחֲטִיף, לְהַחֲשִׁיךְ
  פרסום