הטיות פועל לְהַבְעִיר

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַבְעִיר
  ani/ata/humav'ir
 • אני/את/היאמַבְעִירָה
  ani/at/himav'ira
 • אנחנו/אתם/הןמַבְעִירִים
  anakhnu/atem/henmav'irim
 • נחנו/אתן/הןמַבְעִירוֹת
  נחנו/aten/henmav'irot

Past

 • אניהִבְעַרְתִּי
  anihiv'arti
 • אתההִבְעַרְתָּ
  atahiv'arta
 • אתהִבְעַרְתְּ
  athiv'art
 • הואהִבְעִיר
  huhiv'ir
 • היאהִבְעִירָה
  hihiv'ira
 • אנחנוהִבְעַרְנוּ
  anakhnuhiv'arnu
 • אתםהִבְעַרְתֶּם
  atemhiv'artem
 • אתןהִבְעַרְתֶּן
  atenhiv'arten
 • הםהִבְעִירוּ
  hemhiv'iru
 • הןהִבְעִירוּ
  henhiv'iru

Future

 • אניאַבְעִיר
  aniav'ir
 • אתהתַּבְעִיר
  atatav'ir
 • אתתַּבְעִירִי
  attav'iri
 • הואיַבְעִיר
  huyav'ir
 • היאתַּבְעִיר
  hitav'ir
 • אנחנונַבְעִיר
  anakhnunav'ir
 • אתםתַּבְעִירוּ
  atemtav'iru
 • אתןתַּבְעִירוּ/תַּבְעֵרְנָה
  atentav'iru/tav'erna
 • הםיַבְעִירוּ
  hemyav'iru
 • הןיַבְעִירוּ/תַּבְעֵרְנָה
  henyav'iru/tav'erna

Imperative

 • אתההַבְעֵר
  atahav'er
 • אתהַבְעִירִי
  athav'iri
 • אתםהַבְעִירוּ
  atemhav'iru
 • אתןהַבְעִירוּ/הַבְעֵרְנָה
  atenhav'iru/hav'erna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַבְעִיר
   lehav'ir
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַבְעִיר בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַבְעִיר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַשְׁמִיט, לְהַפְרִיד, לְהַמְלִיץ
  פרסום