הטיות פועל לְהַגְלוֹת

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַגְלֶה
  ani/ata/humagle
 • אני/את/היאמַגְלָה
  ani/at/himagla
 • אנחנו/אתם/הןמַגְלִים
  anakhnu/atem/henmaglim
 • נחנו/אתן/הןמַגְלוֹת
  נחנו/aten/henmaglot

Past

 • אניהִגְלֵיתִי/הִגְלִיתִי
  anihigleti/higliti
 • אתההִגְלֵיתָ/הִגְלִיתָ
  atahigleta/higlita
 • אתהִגְלִית/הִגְלֵית
  athiglit/higlet
 • הואהִגְלָה
  huhigla
 • היאהִגְלְתָה
  hihigleta
 • אנחנוהִגְלִינוּ/הִגְלֵינוּ
  anakhnuhiglinu/higlenu
 • אתםהִגְלֵיתֶם/הִגְלִיתֶם
  atemhigletem/higlitem
 • אתןהִגְלֵיתֶן/הִגְלִיתֶן
  atenhigleten/higliten
 • הםהִגְלוּ
  hemhiglu
 • הןהִגְלוּ
  henhiglu

Future

 • אניאַגְלֶה
  aniagle
 • אתהתַּגְלֶה
  atatagle
 • אתתַּגְלִי
  attagli
 • הואיַגְלֶה
  huyagle
 • היאתַּגְלֶה
  hitagle
 • אנחנונַגְלֶה
  anakhnunagle
 • אתםתַּגְלוּ
  atemtaglu
 • אתןתַּגְלוּ/תַּגְלֶינָה
  atentaglu/tagleyna
 • הםיַגְלוּ
  hemyaglu
 • הןיַגְלוּ/תַּגְלֶינָה
  henyaglu/tagleyna

Imperative

 • אתההַגְלֵה
  atahagle
 • אתהַגְלִי
  athagli
 • אתםהַגְלוּ
  atemhaglu
 • אתןהַגְלוּ/הַגְלֶינָה
  atenhaglu/hagleyna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַגְלוֹת
   lehaglot
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַגְלוֹת בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַגְלוֹת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַקְנוֹת, לְהַלְווֹת, לְהַקְשׁוֹת
  פרסום