הטיות פועל לְהַדִּיף

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַדִּיף
  ani/ata/humadif
 • אני/את/היאמַדִּיפָה
  ani/at/himadifa
 • אנחנו/אתם/הןמַדִּיפִים
  anakhnu/atem/henmadifim
 • נחנו/אתן/הןמַדִּיפוֹת
  נחנו/aten/henmadifot

Past

 • אניהִדַּפְתִּי
  anihidafti
 • אתההִדַּפְתָּ
  atahidafta
 • אתהִדַּפְתְּ
  athidaft
 • הואהִדִּיף
  huhidif
 • היאהִדִּיפָה
  hihidifa
 • אנחנוהִדַּפְנוּ
  anakhnuhidafnu
 • אתםהִדַּפְתֶּם
  atemhidaftem
 • אתןהִדַּפְתֶּן
  atenhidaften
 • הםהִדִּיפוּ
  hemhidifu
 • הןהִדִּיפוּ
  henhidifu

Future

 • אניאַדִּיף
  aniadif
 • אתהתַּדִּיף
  atatadif
 • אתתַּדִּיפִי
  attadifi
 • הואיַדִּיף
  huyadif
 • היאתַּדִּיף
  hitadif
 • אנחנונַדִּיף
  anakhnunadif
 • אתםתַּדִּיפוּ
  atemtadifu
 • אתןתַּדֵּפְנָה/תַּדִּיפוּ
  atentadefna/tadifu
 • הםיַדִּיפוּ
  hemyadifu
 • הןתַּדֵּפְנָה/יַדִּיפוּ
  hentadefna/yadifu

Imperative

 • אתההַדֵּף
  atahadef
 • אתהַדִּיפִי
  athadifi
 • אתםהַדִּיפוּ
  atemhadifu
 • אתןהַדִּיפוּ/הַדֵּפְנָה
  atenhadifu/hadefna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַדִּיף
   lehadif
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַדִּיף בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַדִּיף", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַגִּישׁ, לְהַקִּיז, לְהַשִּׁיב
  פרסום