הטיות פועל לְהַחֱדִּיר

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַחֱדִּיר
  ani/ata/humakhedir
 • אני/את/היאמַחֱדִּירָה
  ani/at/himakhedira
 • אנחנו/אתם/הןמַחֱדִּירִים
  anakhnu/atem/henmakhedirim
 • נחנו/אתן/הןמַחֱדִּירוֹת
  נחנו/aten/henmakhedirot

Past

 • אניהֶחֱדַּרְתִּי
  anihekhedarti
 • אתההֶחֱדַּרְתָּ
  atahekhedarta
 • אתהֶחֱדַּרְתְּ
  athekhedart
 • הואהֶחֱדִּיר
  huhekhedir
 • היאהֶחֱדִּירָה
  hihekhedira
 • אנחנוהֶחֱדַּרְנוּ
  anakhnuhekhedarnu
 • אתםהֶחֱדַּרְתֶּם
  atemhekhedartem
 • אתןהֶחֱדַּרְתֶּן
  atenhekhedarten
 • הםהֶחֱדִּירוּ
  hemhekhediru
 • הןהֶחֱדִּירוּ
  henhekhediru

Future

 • אניאַחֱדִּיר
  aniakhedir
 • אתהתַּחֱדִּיר
  atatakhedir
 • אתתַּחֱדִּירִי
  attakhediri
 • הואיַחֱדִּיר
  huyakhedir
 • היאתַּחֱדִּיר
  hitakhedir
 • אנחנונַחֱדִּיר
  anakhnunakhedir
 • אתםתַּחֱדִּירוּ
  atemtakhediru
 • אתןתַּחֱדֵּרְנָה/תַּחֱדִּירוּ
  atentakhederna/takhediru
 • הםיַחֱדִּירוּ
  hemyakhediru
 • הןתַּחֱדֵּרְנָה/יַחֱדִּירוּ
  hentakhederna/yakhediru

Imperative

 • אתההַחֱדֵּר
  atahakheder
 • אתהַחֱדִּירִי
  athakhediri
 • אתםהַחֱדִּירוּ
  atemhakhediru
 • אתןהַחֱדֵּרְנָה/הַחֱדִּירוּ
  atenhakhederna/hakhediru

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַחֱדִּיר
   lehakhedir
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַחֱדִּיר בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַחֱדִּיר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַחְלִים, לְהַחֱמִיר, לְהַחְרִיב
  פרסום