הטיות פועל לְהַחֱוִויר

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַחֱוִויר/מַחֱוִיר
  ani/ata/humakhevir/makhevir
 • אני/את/היאמַחֱוִוירָה/מַחֱוִירָה
  ani/at/himakhevira/makhevira
 • אנחנו/אתם/הןמַחֱוִוירִים/מַחֱוִירִים
  anakhnu/atem/henmakhevirim/makhevirim
 • נחנו/אתן/הןמַחֱוִוירוֹת/מַחֱוִירוֹת
  נחנו/aten/henmakhevirot/makhevirot

Past

 • אניהֶחֱוַורְתִּי/הֶחֱוַרְתִּי
  anihekhevarti/hekhevarti
 • אתההֶחֱוַורְתָּ/הֶחֱוַרְתָּ
  atahekhevarta/hekhevarta
 • אתהֶחֱוַורְתְּ/הֶחֱוַרְתְּ
  athekhevart/hekhevart
 • הואהֶחֱוִויר/הֶחֱוִיר
  huhekhevir/hekhevir
 • היאהֶחֱוִוירָה/הֶחֱוִירָה
  hihekhevira/hekhevira
 • אנחנוהֶחֱוַורְנוּ/הֶחֱוַרְנוּ
  anakhnuhekhevarnu/hekhevarnu
 • אתםהֶחֱוַורְתֶּם/הֶחֱוַרְתֶּם
  atemhekhevartem/hekhevartem
 • אתןהֶחֱוַורְתֶּן/הֶחֱוַרְתֶּן
  atenhekhevarten/hekhevarten
 • הםהֶחֱוִוירוּ/הֶחֱוִירוּ
  hemhekheviru/hekheviru
 • הןהֶחֱוִוירוּ/הֶחֱוִירוּ
  henhekheviru/hekheviru

Future

 • אניאַחֱוִויר/אַחֱוִיר
  aniakhevir/akhevir
 • אתהתַּחֱוִויר/תַּחֱוִיר
  atatakhevir/takhevir
 • אתתַּחֱוִוירִי/תַּחֱוִירִי
  attakheviri/takheviri
 • הואיַחֱוִויר/יַחֱוִיר
  huyakhevir/yakhevir
 • היאתַּחֱוִויר/תַּחֱוִיר
  hitakhevir/takhevir
 • אנחנונַחֱוִויר/נַחֱוִיר
  anakhnunakhevir/nakhevir
 • אתםתַּחֱוִוירוּ/תַּחֱוִירוּ
  atemtakheviru/takheviru
 • אתןתַּחֱוֵורְנָה/תַּחֱוִוירוּ/תַּחֱוִירוּ/תַּחֱוֵרְנָה
  atentakheverna/takheviru/takheviru/takheverna
 • הםיַחֱוִוירוּ/יַחֱוִירוּ
  hemtakheverna/yakheviru
 • הןתַּחֱוֵורְנָה/יַחֱוִוירוּ/תַּחֱוֵרְנָה/יַחֱוִירוּ
  hentakheverna/takheverna/takheverna/yakheviru

Imperative

 • אתההַחֱוֵור/הַחֱוֵר
  atahakhever/hakhever
 • אתהַחֱוִוירִי/הַחֱוִירִי
  athakheviri/hakheviri
 • אתםהַחֱוִוירוּ/הַחֱוִירוּ
  atemhakheverna/hakheviru
 • אתןהַחֱוֵורְנָה/הַחֱוִוירוּ/הַחֱוֵרְנָה/הַחֱוִירוּ
  atenhakheverna/hakheverna/hakheverna/hakheviru

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַחֱוִויר/לְהַחֱוִיר
   lehakhevir/lehakhevir
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַחֱוִויר בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַחֱוִויר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַחְלִים, לְהַחֱלִישׁ, לְהַחֱטִיף
  פרסום