הטיות פועל לְהַחֲמִיר

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַחֲמִיר
  ani/ata/humakhamir
 • אני/את/היאמַחֲמִירָה
  ani/at/himakhamira
 • אנחנו/אתם/הןמַחֲמִירִים
  anakhnu/atem/henmakhamirim
 • נחנו/אתן/הןמַחֲמִירוֹת
  נחנו/aten/henmakhamirot

Past

 • אניהֶחֱמַרְתִּי
  anihekhemarti
 • אתההֶחֱמַרְתָּ
  atahekhemarta
 • אתהֶחֱמַרְתְּ
  athekhemart
 • הואהֶחֱמִיר
  huhekhemir
 • היאהֶחֱמִירָה
  hihekhemira
 • אנחנוהֶחֱמַרְנוּ
  anakhnuhekhemarnu
 • אתםהֶחֱמַרְתֶּם
  atemhekhemartem
 • אתןהֶחֱמַרְתֶּן
  atenhekhemarten
 • הםהֶחֱמִירוּ
  hemhekhemiru
 • הןהֶחֱמִירוּ
  henhekhemiru

Future

 • אניאַחֲמִיר
  aniakhamir
 • אתהתַּחֲמִיר
  atatakhamir
 • אתתַּחֲמִירִי
  attakhamiri
 • הואיַחֲמִיר
  huyakhamir
 • היאתַּחֲמִיר
  hitakhamir
 • אנחנונַחֲמִיר
  anakhnunakhamir
 • אתםתַּחֲמִירוּ
  atemtakhamiru
 • אתןתַּחֲמֵרְנָה/תַּחֲמִירוּ
  atentakhamerna/takhamiru
 • הםיַחֲמִירוּ
  hemyakhamiru
 • הןתַּחֲמֵרְנָה/יַחֲמִירוּ
  hentakhamerna/yakhamiru

Imperative

 • אתההַחֲמֵר
  atahakhamer
 • אתהַחֲמִירִי
  athakhamiri
 • אתםהַחֲמִירוּ
  atemhakhamiru
 • אתןהַחֲמִירוּ/הַחֲמֵרְנָה
  atenhakhamiru/hakhamerna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַחֲמִיר
   lehakhamir
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַחֲמִיר בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַחֲמִיר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַעֲצִים, לְהַעֲמִיס, לְהַחֲטִיף
  פרסום