הטיות פועל לְהַטְמִין

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַטְמִין
  ani/ata/humatmin
 • אני/את/היאמַטְמִינָה
  ani/at/himatmina
 • אנחנו/אתם/הןמַטְמִינִים
  anakhnu/atem/henmatminim
 • נחנו/אתן/הןמַטְמִינוֹת
  נחנו/aten/henmatminot

Past

 • אניהִטְמַנְתִּי
  anihitmanti
 • אתההִטְמַנְתָּ
  atahitmanta
 • אתהִטְמַנְתְּ
  athitmant
 • הואהִטְמִין
  huhitmin
 • היאהִטְמִינָה
  hihitmina
 • אנחנוהִטְמַנּוּ
  anakhnuhitmanu
 • אתםהִטְמַנְתֶּם
  atemhitmantem
 • אתןהִטְמַנְתֶּן
  atenhitmanten
 • הםהִטְמִינוּ
  hemhitminu
 • הןהִטְמִינוּ
  henhitminu

Future

 • אניאַטְמִין
  aniatmin
 • אתהתַּטְמִין
  atatatmin
 • אתתַּטְמִינִי
  attatmini
 • הואיַטְמִין
  huyatmin
 • היאתַּטְמִין
  hitatmin
 • אנחנונַטְמִין
  anakhnunatmin
 • אתםתַּטְמִינוּ
  atemtatminu
 • אתןתַּטְמֵנָּה/תַּטְמִינוּ
  atentatmena/tatminu
 • הםיַטְמִינוּ
  hemyatminu
 • הןיַטְמִינוּ/תַּטְמֵנָּה
  henyatminu/tatmena

Imperative

 • אתההַטְמֵן
  atahatmen
 • אתהַטְמִינִי
  athatmini
 • אתםהַטְמִינוּ
  atemhatminu
 • אתןהַטְמֵנָּה/הַטְמִינוּ
  atenhatmena/hatminu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַטְמִין
   lehatmin
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַטְמִין בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַטְמִין", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַקְרִין, לְהַטְעִין, לְהַפְגִּין
  פרסום