הטיות פועל לְהַטִּיל

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַטִּיל
  ani/ata/humatil
 • אני/את/היאמַטִּילָה
  ani/at/himatila
 • אנחנו/אתם/הןמַטִּילִים
  anakhnu/atem/henmatilim
 • נחנו/אתן/הןמַטִּילוֹת
  נחנו/aten/henmatilot

Past

 • אניהִטַּלְתִּי
  anihitalti
 • אתההִטַּלְתָּ
  atahitalta
 • אתהִטַּלְתְּ
  athitalt
 • הואהִטִּיל
  huhitil
 • היאהִטִּילָה
  hihitila
 • אנחנוהִטַּלְנוּ
  anakhnuhitalnu
 • אתםהִטַּלְתֶּם
  atemhitaltem
 • אתןהִטַּלְתֶּן
  atenhitalten
 • הםהִטִּילוּ
  hemhitilu
 • הןהִטִּילוּ
  henhitilu

Future

 • אניאַטִּיל
  aniatil
 • אתהתַּטִּיל
  atatatil
 • אתתַּטִּילִי
  attatili
 • הואיַטִּיל
  huyatil
 • היאתַּטִּיל
  hitatil
 • אנחנונַטִּיל
  anakhnunatil
 • אתםתַּטִּילוּ
  atemtatilu
 • אתןתַּטֵּלְנָה/תַּטִּילוּ
  atentatelna/tatilu
 • הםיַטִּילוּ
  hemyatilu
 • הןתַּטֵּלְנָה/יַטִּילוּ
  hentatelna/yatilu

Imperative

 • אתההַטֵּל
  atahatel
 • אתהַטִּילִי
  athatili
 • אתםהַטִּילוּ
  atemhatilu
 • אתןהַטֵּלְנָה/הַטִּילוּ
  atenhatelna/hatilu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַטִּיל
   lehatil
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַטִּיל בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַטִּיל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַקִּיז, לְהַתִּיז, לְהַבִּיט
  פרסום